Kahvi ja tyypin 2 diabetes

Kahvi, diabetes ja maksan toiminta

Joitakin tutkijoita on kiinnostanut selvittää kahvinjuonnin, tyypin 2 diabeteksen, maksan toiminnan ja metabolisen oireyhtymän välisiä yhteyksiä.

  • Vuonna 2011 julkaistussa, Harvardissa tehdyssä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin kofeiinipitoisen ja kofeiinittoman kahvin vaikutuksia tyypin 2 diabeteksen biologisiin riskitekijöihin. Tutkimuksessa verrattiin koehenkilöitä, jotka joivat kahdeksan viikon ajan päivittäin viisi kupillista kofeiinipitoista pikakahvia tai kofeiinitonta kahvia tai eivät juoneet kahvia lainkaan. Kofeiinipitoisen kahvin juonti lisäsi adiponektiini- ja interleukiini-6-pitoisuuksia verrattuna siihen, että kahvia ei juotu lainkaan. Tämä viittaa mahdollisesti tulehdusta estäviin ja insuliinille herkistäviin vaikutuksiin. Kofeiinittoman kahvin juonti alensi tulehduksen ja maksan toiminnan merkkiaineen, fetuiini-A:n, pitoisuutta. Eri ryhmien välillä ei ollut eroja glukoositoleranssissa, insuliiniherkkyydessä ja insuliinin erityksessä. Tutkijoiden mukaan muutokset adiponektiinin ja fetuiini-A:n pitoisuuksissa viittasivat rasvasolujen ja maksan toiminnan parannuksiin, jotka saattavat liittyä pitkäaikaisen kahvinjuonnin myönteisiin metabolisiin vaikutuksiin45.

  • Kahvinjuonti on yhdistetty pienentyneeseen tyypin 2 diabeteksen riskiin myös henkilöillä, joilla on korkea seerumin γ-glutamyylitransferaasin (entsyymi, jota käytetään maksasairauden markkerina) taso. Vuonna 2012 julkaistussa japanilaisessa tutkimuksessa selvitettiin kahvin ja glukoositoleranssin välistä yhteyttä sekä seerumin γ-glutamyylitransferaasitason muutosten vaikutuksia tähän yhteyteen. Tulosten mukaan kahvinjuonti suojaa glukoosi-intoleranssilta. Tutkijoiden mukaan γ-glutamyylitransferaasitason muutosten mahdolliset vaikutukset kahvin ja tyypin 2 diabeteksen väliseen yhteyteen ovat jatkotutkimuksen arvoisia46.