Kahvi ja tyypin 2 diabetes

Kahvi, tyypin 2 diabetes ja tulehduksen merkkiaineet

Piilevän tulehduksen (alhainen tulehdustila) ja glykeemisen kontrollin välillä on havaittu korrelaatio tyypin 2 diabeetikoilla, mikä viittaa siihen, että tulehdustila saattaa vaikuttaa tyypin 2 diabeteksen syntyyn.

Seerumin amyloidi A on lipoproteiini, joka saattaa olla yhteydessä kehon krooniseen tulehdustilaan.

  • Vuonna 2010 julkaistussa suomalaisessa tutkimuksessa testattiin asteittain lisääntyvän kahvinjuonnin vaikutuksia lihavilla vapaaehtoisilla. Tutkimuksen ensimmäisenä kuukautena kahvia ei nautittu lainkaan, toisena kuukautena nautittiin neljä kupillista päivässä ja kolmantena kuukautena kahdeksan kupillista päivässä. Oraalisessa glukoosirasituskokeessa ei havaittu vaikutuksia. Kahvinjuonti näytti vaikuttavan suotuisasti joihinkin piilevän tulehduksen merkkiaineisiin, joita pidetään tyypin 2 diabeteksen riskitekijöinä13.

  • Vuonna 2015 julkaistussa kreikkalaisessa tutkimuksessa analysoitiin oksidatiivista stressiä ja tulehduksen merkkiaineita. Seerumin amyloidi A -tasojen havaittiin välittävän säännöllisen kahvinjuonnin ja tyypin 2 diabeteksen välisen käänteisen yhteyden14.