Kahvi ja tyypin 2 diabetes

Uusi tutkimus:
Kahvi, tulehdustilan biomarkkerit ja tyypin 2 diabetes

Clinical Nutrition -lehdessä julkaistussa tieteellisessä tutkimuksessa selvitettiin kahvia säännöllisesti juovien tulehdustilaa ja insuliiniresistenssiä. Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC) tuki tutkimuksen toteutusta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mekanismeja, joilla kahvi voi auttaa pienentämään tyypin 2 diabeteksen riskiä. Tulosten mukaan yksi lisäkupillinen kahvia päivässä oli yhteydessä 4–6 % pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin. Tutkijat havaitsivat, että alhainen subkliininen tulehdustila saattaa osittain selittää tämän yhteyden1.

Tyypin 2 diabetesta pidetään osittain tulehdussairautena. Tutkimalla kahvin vaikutuksia tulehdusten biomarkkereihin, kuten kehon tulehdusten yhteydessä lisääntyvään C-reaktiiviseen proteiinin (CRP), pyrittiin ymmärtämään mekanismeja, jotka yhdistävät korkeamman kahvin kulutuksen pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin2-8.

Tutkijat vahvistivat UK Biobankin (n = 145 368) ja Rotterdamin tutkimuksen (n = 7 111) aineistojen pohjalta, että yksi lisäkupillinen kahvia päivässä oli yhteydessä 4–6 % pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin. Yksi lisäkupillinen kahvia ennusti myös muita mahdollisia suotuisia vaikutuksia, kuten alhaisempaa insuliiniresistenssiä ja alhaisempia C-reaktiivisen proteiinin ja leptiinin pitoisuuksia sekä korkeampaa adiponektiinipitoisuutta. Adiponektiini on glukoosi- ja rasva-aineenvaihduntaa säätelevä hormoni, jolla on osoitettu olevan tulehduksia ehkäiseviä ja insuliinille herkistäviä vaikutuksia. Leptiini on ravinnon saantia ja energiatasapainoa säätelevä hormoni.

Yhden kahvikupillisen lisäystä päivässä verrattiin tutkimuksessa yksilöiden päivittäin vaihtelevaan kahvinkulutukseen, ei tietylle tasolle määritettyyn kahvinjuonnin perustasoon. Päivittäinen kahvinkulutus tutkimuskohortissa oli 0–6 kupillista. Tulokset viittaavat siihen, että yhdestä lisäkupillisesta kahvia on hyötyä riippumatta siitä, olivatko yksilöt kahvinkulutuksen vaihtelualueen alimmalla vai korkeimmalla tasolla. UK Biobankin aineiston perusteella myös kahvin valmistustapa voi vaikuttaa sen mahdollisiin terveyshyötyihin. Tupakoimattomuuden lisäksi vahvin hyödyllinen yhteys alhaisempaan tyypin 2 diabeteksen riskiin ja C-reaktiivisen proteiinin pitoisuuteen havaittiin suodatinkahvilla ja espressolla.

Uudet tutkimustulokset täydentävät aikaisempia tutkimustietoja, joiden mukaan tavanomaista runsaampi kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen tyypin 2 diabeteksen riskiin2-8, erityisesti suodatettua kahvia tai espressoa juovilla ja tupakoimattomilla1. Asiantuntijoiden mukaan 400 mg kofeiinia/päivä (3–5 kupillista kahvia) on kohtuullinen ja turvallinen määrä useimmille aikuisille. Raskaana olevilla ja imettävillä naisilla kofeiinin saannin tulisi olla korkeintaan 200 mg päivässä2.

Tutkimuksen johtaja, tohtori Trudy Voortman, Rotterdam Erasmus University Medical Center, kommentoi:

"Kahvi on maailmanlaajuisesti yksi yleisimmin nautituista juomista ja sen mahdolliset terveysvaikutukset herättävät laajaa kiinnostusta tieteelliseen tutkimukseen. Aiemmat tutkimukset ovat yhdistäneet korkeamman kahvin kulutuksen pienempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen, mutta taustalla olevat mekanismit ovat jääneet epäselviksi. Tutkimuksemme osoittaa, että kahvi on yhteydessä kehon tulehduksellisten biomarkkerien eri tasoihin. Tiedämme, että tyypin 2 diabetes on osittain tulehdussairaus, ja siksi tämä voi olla yksi merkityksellisistä mekanismeista. Nämä havainnot voivat myös tukea tulevia tutkimuksia, joissa selvitetään kahvin vaikutuksia muihin tulehduksiin yhdistettyihin kroonisiin sairauksiin.”


Käy katsomassa lyhyt video, jolla tutkimuksen johtaja, tohtori Trudy Voortman kertoo tutkimuksen havainnoista.

Lähteet:

  1. Ochoa-Rosales C. et al. (2023) C-reactive protein partially mediates the inverse association between coffee consumption and risk of type 2 diabetes: the UK Biobank and the Rotterdam Study cohorts. Clinical Nutrition. Published online: https://doi.org/10.1016/j.clnu.2023.02.024
  2. Van Dam R.M. et al. (2002) Coffee consumption and risk of type 2 diabetes mellitus. Lancet, 360:1477-1478.
  3. Huxley R. et al. (2009) Coffee, Decaffeinated Coffee, and Tea Consumption in Relation to Incident Type 2 Diabetes Mellitus. Arch Int Med, 169:2053-2063.
  4. Carlstrom M. and Larsson S.C. (2018) Coffee consumption and reduced risk of developing type 2 diabetes: a systematic review with meta-analysis. NutrRevs,76(6):395-417
  5. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) (2015) Scientific Opinion on the safety of caffeine. EFSA Journal, 13(5):4102
  6. Jiang X. et al. (2014) Coffee and caffeine intake and incidence of type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of prospective studies. EJCN, 53(1):25-38.
  7. Ding M. et al. (2014) Caffeinated and decaffeinated coffee consumption and risk of type 2 diabetes: A systematic review and dose response meta-analysis. DiabCare, 37(2):569-586.
  8. Bhupathiraju S.N. et al. (2013) Caffeinated and caffeine free beverages and risk of type-2 diabetes. AJCN, 97(1):155-166.
  9. EFSA (2015) Scientific Opinion on the Safety of Caffeine, EFSA Journal,13(5):4102