Kahvi, kofeiini ja henkinen suorituskyky

Kofeiinin saannin yhteydestä lisääntyneeseen valppauteen ja suorituskykyyn on runsaasti tutkimustietoa1. EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) lausunnon mukaan 75 mg:n annos kofeiinia eli noin kupillinen kahvia lisää sekä tarkkaavaisuutta (keskittymiskykyä) että valppautta, erityisesti vireystilan ollessa alhainen1.

Vuonna 2020 julkaistun meta-analyysin mukaan kofeiini paransi tarkkaavaisuustesteissä vasteaikaa ja tarkkuutta. Tähän sisältyivät parantunut toiminnanohjaus, reaktio- ja vasteaika ja tiedonkäsittelytehtävien tarkkuus sekä ajoneuvon parempi sivuttais- ja pituussuuntainen hallinta simuloitujen ajokokeiden aikana. Tutkimukset osoittivat myös kofeiinin tyypilliset hyödyt muistiin sekä fyysiseen ja ammatilliseen suorituskykyyn. Kofeiinin saanti on tehokas vastatoimi unen puutteeseen liittyville kognitiivisille ja fyysisille häiriöille2.

Joillekin kofeiinin valppautta lisäävä vaikutus saattaa aiheuttaa unihäiriöitä, jotka riippuvat päivittäin nautitun kofeiinin määrästä ja yksilöiden perimästä. Kofeiinin saannin vähentäminen tai välttäminen voi kuitenkin auttaa parantamaan unta3,4.

Kofeiini on erityisesti väsyneillä henkilöillä liitetty myös mielialan pysyvään paranemiseen päivän aikana5, vaikka runsas kofeiinin saanti voi olla yhteydessä ahdistuksen, hermostuneisuuden ja levottomuuden tunteiden lisääntymiseen5.Miten kahvi vaikuttaa aivoissa?

Katso englanninkielinen animaatio

Siirry sivun alkuun