Kahvi, kofeiini ja henkinen suorituskyky

Kahvi, kofeiini ja mieliala

Vuonna 2021 julkaistussa meta-analyysissa todettiin, että tutkimustulokset kofeiinin vaikutuksista mielialaan ovat edelleen ristiriitaisia. Jos kofeiinilla on vaikutusta mielialaan, merkittävimmät muutokset voisivat meta-analyysin mukaan olla äkillisiä, mutta lyhytkestoisia mielialan vaihteluita (eli ahdistuneisuutta)5.

Laajat tutkimukset viittaavat siihen, että kofeiinin saanti on yhteydessä useisiin palautuviin fysiologisiin vaikutuksiin sekä alhaisella että runsaalla saantitasolla. Tämä viittaa siihen, että kofeiinilla ei ole merkitsevää tai pysyvää vaikutusta fysiologiseen terveyteen5,6.


Kofeiini ja masennus

Tutkimusten mukaan kofeiini saattaa auttaa lievittämään masennuksen oireita tai suojaamaan masennukselta.

  • Vuonna 2023 julkaistussa meta-analyysissa todettiin, että kahvin nauttiminen on käänteisesti yhteydessä masennusoireisiin. Tulosten mukaan masennuksen riski pienenee 4 %, kun kahvinjuonti lisääntyy 240 ml:lla päivässä16.

  • Vuonna 2018 julkaistussa laajassa eurooppalaisessa kohorttitutkimuksessa (Sun Cohort) havaittiin, että vähintään 4 kupillista kahvia päivässä juoneilla oli merkitsevästi pienempi riski sairastua masennukseen kuin niillä, jotka joivat alle kupillisen kahvia päivässä. Tutkijat eivät kuitenkaan havainneet käänteistä lineaarista annos-vastesuhdetta kahvin kulutuksen ja masennuksen ilmaantuvuuden välillä17.

  • Vuonna 2016 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana 346 913 henkilöä, joista 8 146:lla oli diagnosoitu masennus. Tulosten mukaan kahvinjuonti saattaa suojata masennukselta. Annos-vaste –analyysi viittasi J-muotoiseen käyrään, jonka perusteella hyödyllisiä vaikutuksia havaittiin enintään 300 mg:n päivittäisellä kofeiinin saannilla (noin 4 kupillista kahvia)18.


Kofeiini ja tunteet

Kofeiini lisää luotettavasti vireystilaa1. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, vaikuttaako kofeiini muihin tunteiden ulottuvuuksiin, kuten positiivisiin tai negatiivisiin tunteisiin, ja miten.

Eräässä tutkimuksessa arvioitiin kahvijuomiin liittyviä tunnereaktioita ja kehitettiin sanasto, joka kuvaa kahvinjuonnin aikana esiintyviä tunteita. Tulosten mukaan kahvinjuojat saavat juomastaan erilaisia tunnekokemuksia: toiset pitävät kahvista positiivisten sekä rauhallisten tunteiden ja toiset positiivisten sekä innostuneisuuden tunteiden herättäjänä. Osa puolestaan odottaa saavansa keskittyneen mielentilan tunteita19.

Tutkimusten mukaan kofeiinin saantiin tottumattomilla kofeiini saattaa korostaa negatiivisiin tilanteisiin liittyviä tunnereaktioita, mutta ei sitä, miten he säätelevät niitä20. Eräässä tutkimuksessa arvioitiin kofeiinin vaikutuksia, kun tunteita oli ensin stimuloitu katsomalla negatiivisia otteita filmeistä. Tulosten mukaan kofeiini nosti itse arvioitua jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta ja vihaa. Tulokset muuttuivat, kun kofeiinin kanssa nautittiin teaniinia (saadaan teestä), joka heikensi kofeiinin vaikutuksia21.