Kahvi, kofeiini ja henkinen suorituskyky

Kofeiini ja riippuvuus

Mahdollisesta kofeiiniriippuvuudesta on keskusteltu useita vuosia. Kofeiinin jatkuva nauttiminen perustuu todennäköisesti sen laajalti tunnettuihin piristäviin ja lievästi vahvistaviin vaikutuksiin22. Vuonna 2014 julkaistussa katsauksessa todettiin, että tutkimusnäyttö vahvojen päätelmien tekemiseksi on riittämätöntä, joten aiheesta tarvitaan lisätutkimuksia23.

Kahvinjuonti voi olla ihmisille myös tapa: kahvin vahvistavat vaikutukset eivät välttämättä perustu kofeiiniin, vaan ovat yhteydessä kahvin miellyttävään aromiin ja makuun sekä kahvinjuontiin liittyvään sosiaaliseen tilanteeseen24.

Katso video kofeiinin vaikutuksista aivoissa.

Veren virtausta mitanneissa tutkimuksissa on todettu, että kofeiini ei aktivoi aivojen riippuvuuteen liittyviä hermoratoja. Aktivoituneet alueet liittyivät tarkkaavaisuuteen, valppauteen ja ahdistuneisuuteen25. Tulokset vahvistavat prekliinisten tutkimusten tulokset, joiden mukaan riippuvuuteen liittyvät hermoradat eivät liity kofeiinin fysiologisiin vaikutuksiin25. Aivokartoitustekniikkaa käyttäneiden tutkimusten perusteella kofeiini ei siis täytä kriteereitä, joiden perusteella sitä voitaisiin kutsua riippuvuutta aiheuttavaksi aineeksi.

Amerikan psykiatriyhdistys on todennut, että kofeiiniriippuvuuden kliinisen merkityksen määrittäminen edellyttää lisää tutkimuksia, ennen kuin diagnoosi voidaan tunnistaa kliiniseksi häiriöksi diagnostisessa ja tilastollisessa käsikirjassa (DSM, kts. alla)26.

 

Kofeiini ja vieroitusoireet

Riippuvuuteen kuuluvat myös vieroitusoireet. Amerikan psykiatriyhdistyksen vuonna 2013 julkaisemassa käsikirjassa (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5) annettiin standardisoidut kriteerit mielenterveyshäiriöiden luokittelemiseksi. Vuodesta 1952 alkaen julkaistuissa käsikirjassa käsiteltiin tällöin ensimmäistä kertaa kofeiinin vieroitusoireita. Ne määritellään käsikirjassa oireyhtymäksi, joka johtuu pitkään jatkuneen päivittäisen kofeiinin saannin äkillisestä vähenemisestä tai lopettamisesta26.

Joillakin ihmisillä on dokumentoitu kofeiiniin liittyviä vieroitusoireita, kuten päänsärkyä, väsymystä, keskittymisvaikeuksia ja dysforista mielialaa. Vähäisen kofeiinin kulutuksen on osoitettu helpottavan näitä oireita22.