Kahvi, kofeiini ja henkinen suorituskyky

Kofeiini, vuorotyö ja aikaerorasitus

Aikaerorasitukseen ja vuorotyöhön liittyvät unihäiriöt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja lisätä virheiden tai loukkaantumisen riskiä. Kofeiini voi olla tehokas vastatoimenpide univajeeseen liittyville häiriöille2.


Kofeiini ja vuorotyö

Vuorotyöunihäiriö on vuorokausirytmiin liittyvä unihäiriö, jolle on ominaista unettomuus ja liiallinen uneliaisuus. Se vaikuttaa henkilöihin, joiden työaika ajoittuu tyypilliseen unijaksoon. Vaikka tutkimuksia on vähän, kofeiini voi systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan parantaa suorituskykyä tehokkaasti vuorotyötä tekevillä ihmisillä tai niillä, jotka kärsivät aikaerorasituksesta9. Eräässä interventiotutkimuksessa todettiin, että päiväunet ja kofeiinin nauttiminen yhdessä parantavat vireyttä. Subjektiivinen uneliaisuus väheni myös henkilöillä, jotka työskentelivät yövuorossa kofeiinin nauttimisen jälkeen10.


Kofeiini ja aikaerorasitus

Kahvinjuonti on yhteydessä lisääntyneeseen valppauteen, mikä voi auttaa hallitsemaan uneliaisuuden tunnetta. Kahvi voi tehokkaasti parantaa suorituskykyä niillä, jotka kokevat rasitusta aikavyöhykkeet ylittävän pitkän lennon jälkeen11. Näissä tilanteissa kohtuulliset päiväunet yhdistettynä kohtuulliseen kofeiinin nauttimiseen näyttäisivät erään tutkimuksen mukaan olevan tehokkain tapa ylläpitää valppautta ja unta sopivan hereilläoloajan ja unilääkkeiden lyhytaikaisen käytön aikana 11.