Kofeiini ja lapset

Kofeiinia on luonnostaan kahvissa, teessä sekä kaakaossa ja sitä lisätään moniin suosittuihin tuotteisiin, kuten kola- ja energiajuomiin. Kahvi on aikuisilla merkittävin kofeiinin lähde, mutta ei yleensä lapsilla ja nuorilla, koska kahvista aletaan tyypillisesti pitää vasta lähempänä aikuisikää.

 

Lasten kofeiinin saanti

EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) tietokanta elintarvikkeiden kulutuksesta osoittaa, etteivät lapset juurikaan juo kahvia ja nuorillakin käyttö on erittäin vähäistä50. Siksi kahvi on näissä ikäryhmissä merkityksetön kofeiinin lähde. Lasten ja nuorten ruokavaliossa on kuitenkin muita kofeiinin lähteitä kuten esimerkiksi kaakaopohjaiset tuotteet sekä muut juomat, kuten virvoitusjuomat. Yhdysvalloissa lapset ja nuoret saavat tutkimusten mukaan suurimman osan kofeiinista muista kofeiinia sisältävistä juomista, kuten energiajuomista51, 52.

Vuonna 2008 julkaistiin Pohjoismaissa tehty laaja ja huolellinen lasten sekä nuorten kofeiinin saannin riskinarviointi. Sen mukaan vain harvat lapset juovat kahvia alle 13-vuotiaina53. Itävaltalaisessa tutkimuksessa ei ollut mukana alle 14-vuotiaiden kofeiinin saantia54.

Vuonna 2015 julkaistun EFSA:n tieteellisen lausunnon mukaan lasten ja nuorten turvallisen kofeiinin saannin arvioinnin perustana voidaan käyttää 3 mg kofeiinia/kehon painokilo päivässä. Lausunnon mukaan noin 1.4 mg kofeiinia/kehon painokilo voi joillakin lapsilla ja nuorilla viivästyttää nukahtamista ja lyhentää uniaikaa, varsinkin, kun kofeiinia nautitaan juuri ennen nukkumaan menoa.


Kofeiini ja lasten terveys

Kofeiinin vaikutuksista lapsilla on käytettävissä vain vähän tutkimustietoa. Vuonna 2014 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa havaittiin, että runsaampi kofeiinin saanti (>5 mg/kehon painokilo) oli yhteydessä lisääntyneeseen levottomuuden ja vierotusoireiden riskiin. Sen sijaan kohtuullisella kofeiinin saannilla (2.5 mg mg/kehon painokilo) yhteyttä ei havaittu. Aikuisilla tehtyjen tutkimusten perusteella kohtuullinen kofeiinin saanti saattaa itse asiassa parantaa kognitiivisia toimintoja ja urheilusuorituksia. Tutkija korostaa, että kofeiinin vaikutuksista lapsilla tarvitaan lisätutkimuksia. Erityisesti pitäisi tutkia sekä säännöllisen kofeiinin saannin mahdollisia pitkäaikaisia vaikutuksia lasten kehittymiseen että kohtuullisen kofeiinin saannin vaikutuksia valppauteen ja urheilusuorituksiin50.