Kofeiini ja luuston terveys

Osteoporoosi eli luukato on sairaus, jossa luuston mineraalitiheys ja massa pienenevät. Siksi luusto alkaa haurastua ja murtumariski suurenee. Taustalla on monia eri tekijöitä, kuten muissakin kroonisissa sairauksissa. Osteoporoosin riskitekijöitä ovat ikä, tupakointi, alkoholin käyttö, liikunnan määrä ja kalsiumin saanti. Kofeiini on usein yhdistetty suurentuneeseen riskiin saada osteoporoosista johtuvia murtumia. Vähäisestä tutkimusnäytöstä huolimatta usein suositellaan, että naisten tulisi riskin minimoimiseksi rajoittaa kofeiinin saantia.

Suurimmassa osassa käytettävissä olevista tutkimuksista ei ole voitu osoittaa, että kofeiini merkittävästi vaikuttaisi luun tiheyteen. Vuonna 2002 tehdyssä katsauksessa42 tarkasteltiin 32 havainnointiin perustuvaa tutkimusta. Se ei osoittanut, että kofeiinilla olisi haitallisia vaikutuksia luuston terveyteen. Mahdollisia haitallisia vaikutuksia luun tiheyteen raportoitiin ainoastaan aineistoissa, joissa kalsiumin saanti oli riittämätöntä tai kahvinjuonti erittäin runsasta (yli 9 kupillista/päivä). Itse asiassa ei ole näyttöä siitä, että kofeiinilla olisi haitallisia vaikutuksia luustoon tai kalsiumtilaan henkilöillä, jotka saavat päivittäin suositellun määrän kalsiumia42. Meta-analyysin43 mukaan lisääntynyt murtumariski voisi mahdollisesti olla yhteydessä kahvinjuontiin erityisesti naisilla. Erään kohorttitutkimuksen mukaan kofeiinin saanti saattaisi olla yhteydessä vähäiseen luun tiheyden pienenemiseen. Tämä ei kuitenkaan merkittävästi lisännyt osteoporoosin tai siihen liittyvien murtumien esiintymistä44. Kuten Liu ym.43 ovat todenneet, käytössä oleva tutkimustieto on riittämätöntä ja johtopäätösten tekemiseksi tarvitaan vielä lisätutkimuksia.

Lisätietoa kofeiinista ja luustoterveydestä, klikkaa tästä.