Kofeiini ja nestetasapaino

Yleinen käsitys on, että kofeiinia sisältävän kahvin juonti aiheuttaa nestehukkaa. Kofeiinin lyhytaikaisesta diureettisesta vaikutuksesta on jonkin verran viitteitä, mutta se on havaittu pääasiassa henkilöillä, jotka eivät nauti kofeiinia säännöllisesti. Vaikutus ei ole niin suuri, että se kumoaisi kahvijuomasta saatavan nesteen myönteiset vaikutukset.

Tutkimukset kahvin, ja erityisesti kofeiinin, vaikutuksista nestetasapainoon voidaan jakaa kahteen alueeseen: kofeiinin saanti liikuntasuorituksen aikana ja kofeiinin saanti levossa. Kun kofeiinin saantia on tutkittu tavanomaisessa elämässä, on todettu, ettei kohtuullinen kofeiinin saanti aiheuta nestehukkaa40. Myöskään urheilijoilla tehdyissä tutkimuksissa kohtuullisen kofeiinin saannin (enintään 450 mg) ei ole havaittu aiheuttavan pitkäaikaista nestehukkaa tai vaikuttavan haitallisesti suorituskykyyn, lämmönsäätelyyn tai verenkiertoelimistön rasitukseen kuumissa olosuhteissa. Kofeiinia sisältävät juomat tyydyttävät elimistön nesteen tarvetta aivan kuten vesikin40,41. Siksi ei ole perusteita suositella, että kohtuullista kahvinjuontia tulisi vähentää riittävän nestetasapainon säilyttämiseksi.

Lisätietoa kahvista ja nestetasapainosta, klikkaa tästä.