Kofeiini ja neurodegeneratiiviset sairaudet

 

Kofeiini ja iän myötä heikentyvät kognitiiviset taidot

Useiden epidemiologisten tutkimusten mukaan koko elämän ajan jatkuva säännöllinen ja kohtuullinen kahvin/kofeiinin käyttö saattaa hidastaa erityisesti naisten ja yli 80-vuotiaiden fysiologista, ikääntymiseen liittyvää kognitiivisten taitojen heikentymistä24. Aiheesta tarvitaan kuitenkin lisää tutkimuksia, joiden avulla voidaan parantaa tämän yhteyden osoittamiseen tarvittavaa tilastollista voimaa.

Lisätietoa ikääntymiseen liittyvästä kognitiivisten kykyjen heikentymisestä, klikkaa tästä.

 

Kofeiini ja Alzheimerin sekä Parkinsonin tauti

Kofeiinin on todettu vaikuttavan myönteisesti kognitiivisiin kykyihin. Sen lisäksi on havaittu, että kofeiini pienentää riskiä sairastua Alzheimerin ja Parkinsonin tauteihin.

Eläinkokeissa on havaittu, että kofeiini saattaa ehkäistä monia Alzheimerin tautiin liittyviä muutoksia25,26. Eräs systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi antoi viitteitä siitä, että koko elämän ajan jatkuva kofeiinin saanti suojaa riskiltä sairastua Alzheimerin tautiin. Tällä hetkellä käytettävissä olevat tutkimustiedot ovat kuitenkin peräisin erilaisia menetelmiä käyttäneistä epidemiologisista tutkimuksista. Myös tutkittavien määrä on ollut rajallinen. Aiheesta tarvitaan lisää suuremmilla aineistoilla tehtyjä eteneviä seurantatutkimuksia24.

Lukuisissa epidemiologisissa tutkimuksissa on havaittu, että kahvinjuonti on yhteydessä pienempään riskiin sairastua Parkinsonin tautiin. Tämä riippuu saantimääristä, mikä viittaa mahdolliseen syy-yhteyteen27. Eläinkokeiden perusteella on todennäköistä, että Parkinsonin taudilta suojaava tekijä on ensisijaisesti kahvista saatava kofeiini. Vaikutus perustuu pääasiassa siihen, että kofeiini estää A2A-adenosiinireseptorin toimintaa28.

Näyttää siltä, että kahvin muut, aivojen verisuonistossa, veri-aivoesteessä ja tulehdusreaktioissa vaikuttavat ainesosat vahvistavat kahvista saatavan kofeiinin hermostoa suojaavia vaikutuksia.

Lisätietoja kofeiinista ja hermostoa rappeuttavista sairauksista, klikkaa tästä.