Taustaa luustoterveydestä

Luustoterveyteen on tärkeää kiinnittää huomiota väestön ikääntyessä, koska luun tiheyden pieneneminen on yhdistetty suurentuneeseen riskiin sairastua osteoporoosiin sekä suurentuneeseen murtumien, erityisesti lonkka-, selkäranka- ja rannemurtumien riskiin. Tutkimusten perusteella vähäinen kalsiumin ja D-vitamiinin saanti, vähäinen altistus auringonvalolle, alhainen BMI, liikuntarajoitteisten heikentynyt tasapaino sekä vähäinen liikunta kaikki osaltaan pienentävät luuntiheyttä ja lisäävät murtumariskiä1.

Osteoporoosissa luumassa on vähentynyt ja luun rakenne on muuttunut, mikä heikentää luuta ja lisää murtumariskiä.
Eurooppalaisten tilastojen mukaan 50-84 –vuotiaista miehistä noin 6 %:lla ja naisista noin 21 %:lla on osteoporoosi eli osteoporoosia sairastaa noin 27.6 miljoonaa miestä ja naista2.
EU:ssa todetaan vuosittain noin 3.5 miljoonaa uutta luun haurauteen liittyvää murtumaa. Yksinomaan vuonna 2010 luun haurauteen liittyvien murtumien kustannukset olivat 37 miljardia euroa. Murtumien hoitoon tästä käytettiin 66 %, ehkäisevään lääkehoitoon 5 % ja murtumiin liittyvään pitkäaikaishoitoon 29 %3.

Arvioiden mukaan vuonna 2010 Euroopassa oli murtumiin liittyviä kuolemia 43 0003.