Nestetasapaino

Taustaa nestetasapainosta

Nesteen saanti on hyvän terveyden kannalta välttämätöntä. Samanaikaisesti, kun nestetasapainon ja fyysisen aktiivisuuden välisiä yhteyksiä on tutkittu laajasti, on myös nesteen saannin merkitys hyvälle terveydelle sekä kognitiiviselle suorituskyvylle tunnustettu1.

Yleinen uskomus on, että kofeiinia sisältävän kahvin juonti aiheuttaa nestehukkaa. Kofeiinin hetkellistä lievää virtsaneritystä lisäävää vaikutusta on kuvattu myös "todistamattomaksi myytiksi"2. Tieteellisten tutkimusten tulokset kofeiinin vaikutuksista nestetasapainoon eivät tue tätä yleistä uskomusta.