Raskaus

Kofeiinin saanti ja hedelmällisyys

Kofeiinin vaikutuksia hedelmällisyyteen selvittäneissä tutkimuksissa on tarkasteltu monia eri tuloksia kuten raskauden alkamiseen tarvittavaa aikaa, hedelmättömyyttä ja siemennesteen laatua6-10.

Joidenkin hedelmöitymiseen tarvittavaa aikaa ja ovulaatioon liittyvää hedelmättömyyttä selvittäneiden tutkimusten huolena on kofeiinin saannin virheellinen tai epätarkka arviointi8,9. Ruoankäyttötietojen muistamiseen liittyvät tekijät ja altistuksen virhearviointi voivat selittää kahvin ja teen käytön ja pidemmän raskaaksi tulemiseen tarvittavan ajan välisen yhteyden.

Tanskalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa selvitettiin kofeiinin, kahvin, teen ja virvoitusjuomien käytön yhteyttä raskauden alkamiseen tarvittavaan aikaan. Tutkimukseen osallistui 3628 raskautta suunnittelevaa naista. Yli 300 mg:n päivittäinen kofeiinin saanti verrattuna alle 100 mg:n päivittäiseen kofeiinin saantiin ja yli 3 kupillista kahvia päivässä verrattuna ei yhtään kupillista kahvia päivässä olivat lievästi yhteydessä hedelmällisyyteen8. Tutkimuksessa ei havaittu yhteyttä ovulaatiohäiriöistä johtuvaan hedelmättömyyteen, mutta tutkimukseen liittyi todennäköisesti toteutusajankohtaan liittyvää altistuksen virhearviointia8,9.

Vuonna 2018 julkaistun väestöpohjaisen kohorttitutkimuksen mukaan kahvin ja teen juonti tai kofeiinin kokonaissaanti eivät ole yhteydessä naisten hedelmättömyyteen10.

Sperman laatua selvittäneissä tutkimuksissa on johdonmukaisesti todettu, että kofeiini ei vaikuta haitallisesti1, kuten myös tanskalaisessa tutkimuksessa todettiin8. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa arvioitiin tutkimuksia, joihin oli osallistunut yhteensä 19 697 miestä. Kirjallisuuden mukaan kofeiinin saanti saattaa vaikuttaa miesten hedelmällisyyteen sperman DNA:n vaurioitumisen välityksellä. Sen sijaan epidemiologisten tutkimusten tulokset spermasta ja hedelmällisyydestä eivät ole johdonmukaisia ja vakuuttavia7.

Australialaisen katsausartikkelin mukaan tutkimusnäyttö on epäselvää ja riittämätöntä, jotta kahvinjuonnista olisi voitu antaa hedelmöitymistä edeltävään aikaan liittyviä ohjeita7.

Kaiken kaikkiaan kofeiinin ja heikentyneen hedelmällisyyden välisestä yhteydestä ei ole johdonmukaisia tutkimustuloksia.