Raskaus

Taustaa

Yleisesti hyväksytyn tiedon mukaan kahvinjuonnin ja lisääntymisterveyden välinen yhteys liittyy kofeiiniin, ei niinkään itse kahviin. Siksi suurimmassa osassa julkaistuista tutkimuksista on keskitytty kofeiinin saannin, ei kahvinjuonnin, vaikutuksiin.
Vuonna 2010 julkaistussa, kofeiinia ja lisääntymisterveyttä käsitelleessä epidemiologisessa kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että käytettävissä olevan tutkimustiedon mukaan kofeiinilla ei ole haitallisia vaikutuksia lisääntymiseen tai syntymään1. Tutkijat toivat kuitenkin esiin monia sekoittavia tekijöitä, kuten raskauteen liittyvät merkit tai tupakointi, joilla saattaa olla merkitystä tulosten kannalta. Vuonna 2011 julkaistussa kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin kohdun sisäistä kofeiinialtistusta. Sen mukaan kohtuullinen kofeiinia sisältävien juomien ja ruokien käyttö ei lisää synnynnäisten epämuodostumien, keskenmenojen tai hidastuneen kasvun riskiä13.