Maksan toiminta

Mahdolliset mekanismit

Kahvinjuonnin käänteisestä yhteydestä maksasyöpään, maksafibroosiin ja alkoholikirroosiin on jonkin verran epidemiologista tutkimusnäyttöä. On selvää, että näiden yhteyksien selittämiseksi ja vahvistamiseksi tarvitaan uskottava biologinen mekanismi.


Kofeiinin merkitys

Kofeiinin on ehdotettu olevan tärkeä ainesosa, joka liittyy kahvinjuonnin ja maksasairauksien pienentyneen riskin välillä havaittuun yhteyteen10,25,26,42,43. Tätä vaikutusta selittävää tarkkaa mekanismia ei tunneta, mutta monia mahdollisia mekanismeja on ehdotettu.

Monien tutkimusten mukaan kofeiini ja erityisesti sen ensisijainen aineenvaihduntatuote paraksantiini voivat estää sidekudoskasvutekijän (CTGF) synteesiä. Se hidastaa tämäntyyppisen kudoksen kasvua, mikä puolestaan hillitsee maksafibroosin, alkoholikirroosin ja maksasyövän etenemistä9,25,26,42. Joissakin epidemiologisissa tutkimuksissa tätä yhteyttä ei kuitenkaan havaittu teellä, mikä viittaa siihen, että vaikutusmekanismi ei perustu yksinomaan kofeiiniin (paraksantiinin välityksellä).

Koska kofeiini muistuttaa rakenteeltaan adenosiinia43, on myös ehdotettu, että kofeiini saattaa vaikuttaa estämällä adenosiinireseptoreita ja siten hillitä maksansolujen aktivoitumista.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että kofeiini ei ehkä ole kaikkein tärkein tekijä, koska muilla kofeiinipitoisilla juomilla ei näytä olevan vastaavaa maksasairauksilta suojaavaa vaikutusta41.


Kahvin muut ainesosat

Vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessa mainitaan myös kahvin sisältämien kahveolin ja kafestolin mahdollinen merkitys maksasyövän riskin vähenemisessä27. Joidenkin tutkimusten mukaan niillä saattaa olla antikarsinogeenisia vaikutuksia27.

On myös esitetty, että kahvin polyfenolit, kuten klorogeenihappo ja kofeiinihappo, saattavat pienentää maksan oksidatiivista stressiä ja siten pienentää fibroosin ja syöpien riskiä43.
Eräässä tutkimuksessa selvitettiin kahvin klorogeenihapon ja kofeiinihapon merkitystä ja havaittiin, että ne estävät B-hepatiittiviruksen kahdentumista sekä in vitro että in vivo41.