Maksan toiminta

Taustaa maksasairauksista

European Association for the Study of the Liver on arvioinut, että EU:ssa noin 29 miljoonalla on krooninen maksasairaus28. Krooniset maksasairaudet ovat viidenneksi yleisin kuolinsyy Euroopassa29.


Tilastojen mukaan Euroopan väestöstä noin 0,1 %:lla on maksakirroosi, ja siihen kuolee noin 170 000 eurooppalaista vuosittain. Maiden väliset erot ovat suuria, esim. unkarilaisista miehistä 0,1 % menehtyy vuosittain kirroosiin ja vastaavasti kreikkalaisista naisista noin 0,001 %30. Yleisin maksasairaus on hepatiitti eli maksatulehdus, jota sairastaa arvioiden mukaan yli 10 miljoonaa ihmistä Euroopassa28.

Maksasyöpä on viidenneksi yleisin syöpäkuolemien syy maailmassa. Euroopassa se on 14:ksi yleisin kuolinsyy30. Maailmanlaajuisesti maksasyövän osuus kaikista kuolemista on vuosittain 5,4 % eli 695 000 (Euroopassa 47 000)28,31. Maksasyöpä on maksakirroosia sairastavien yleisin kuolinsyy32.

Epidemiologisten ennusteiden perusteella on arvioitu, että kroonisten maksasairauksien vaarassa olevien ihmisten määrä on lisääntymässä33.