Expert report:
Coffee, polyphenols and cardiovascular disease

Kohtuullinen kahvinjuonti on yhdistetty pienentyneeseen riskiin sairastua mm. tyypin 2 diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään, tiettyihin syöpiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Tarkkaa vaikiutusmekanismia ei vielä tunneta, mutta tutkimustulokset viittaavat siihen, että kahvin sisältämät polyfenolit voisivat toimia antioksidantteina ja estää tulehduksia. Polyfenolien on todettu vaikuttavan myös rasva- ja glukoosiaineenvaihduntaan.

Raporttissa tarkastellaan, mitä tämänhetkinen tutkimistieto kertoo kahvin ja polyfenolien merkityksestä sydän- ja verisuonitautiriskin pienentämisessä. Vaikka tutkimustietoa on jo runsaasti, tarvitaan yhteyksien ja mekanisemien ymmärtämiseksi vielä lisätutkimuksia