Kahvi ja aivohalvauksen riski

Suurin osa kahvinjuonnin yhteyttä aivohalvaukseen selvittäneistä tutkimuksista viittaa siihen, että kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen aivohalvauksen riskiin16-18,21-23. Muutamissa tutkimuksissa on saatu myös päinvastaisia tuloksia11.19,20. Tupakointi on yksi merkittävimmistä suurentuneeseen aivohalvausriskiin liitetyistä tekijöistä, siksi monissa tutkimuksissa tarkastellaan kahvinjuonnin lisäksi myös tupakointia.

Kahvinjuontia ja aivohalvausta käsitelleiden meta-analyysien tulokset ovat olleet yhteneväisiä.

  • Vuonna 2011 julkaistussa yhdestätoista prospektiivisesta tutkimuksesta tehdyssä meta-analyysissa oli yhteensä 479 689 tutkittavaa ja 10 003 aivohalvaukseen sairastunutta. Meta-analyysin mukaan kohtuullisella kahvinjuonnilla saattaa olla lievä käänteinen yhteys riskiin sairastua aivohalvaukseen. Kaksi kupillista kahvia päivässä oli yhteydessä 14 % pienempään ja kolme kupillista 17 % pienempään aivohalvauksen riskiin verrattuna siihen, että kahvia ei juotu lainkaan. Riski pieneni sitä enemmän mitä enemmän kahvia juotiin16.
  • Vuonna 2012 julkaistun yhdeksästä kohorttitutkimuksesta tehdyn meta-analyysin mukaan vähintään 4 kupillista kahvia päivässä suojasi aivohalvaukselta. Eurooppalaisilla runsas kahvinjuonti oli yhteydessä 18 % pienempään aivohalvauksen riskiin17.
  • Vuonna 2018 julkaistiin yleiskatsaus systemaattisista kirjallisuuskatsauksista ja meta-analyyseista. Sen mukaan pähkinöiden, hedelmien, kasvisten, maitotuotteiden, kalan ja teen runsas käyttö sekä kahvin ja suklaan kohtuullinen käyttö osoittautuivat aivohalvauksien ilmaantuvuutta suojaaviksi tekijöiksi23.

Lukuisissa tutkimuksissa on käsitelty kahvinjuontia ja aivohalvausten ilmaantuvuutta. Tulosten mukaan kahvinjuonnin yhteydestä suurentuneeseen aivohalvausten riskiin ei ole näyttöä. Sen sijaan jonkin verran viitteitä on kahvinjuonnin yhteydestä pienentyneeseen sairastumisriskiin.

  • Laajassa US Nurses Health Studyn prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa oli mukana 83 076 naista. Yli 24 vuotta kestäneen seurannan aikana todettiin 2280 aivohalvausta. Tulosten mukaan kahvinjuonnilla oli merkitsevä käänteinen yhteys aivohalvauksien ilmaantuvuuteen. Tupakoinnin lopettaneilla ja tupakoimattomilla yhteys oli jopa voimakkaampi kuin muilla. Tutkijoiden mukaan kahvinjuonti voi hieman pienentää naisten riskiä sairastua aivohalvaukseen18.
  • Japanilaiseen prospektiiviseen kohorttitutkimukseen11 ja hollantilaiseen tapaus-kohorttitutkimukseen19 osallistui sekä miehiä että naisia. Kummassakin tutkimuksessa osallistujia oli vähemmän, seuranta-aika oli lyhyempi ja sairastuneita vähemmän kuin edellä mainitussa amerikkalaisessa tutkimuksessa. Kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä aivohalvaukseen kummassakaan tutkimuksessa.
  • Tromboemboliaa selvittäneeseen tutkimukseen osallistui 37 393 naista. Heitä seurattiin yli 19 vuotta, jona aikana ilmeni 1950 sairaustapausta. Kahvinjuonnin ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sairastumisiin20.
  • Kahvinjuonti vaihteli nollasta kahteenkymmeneen kupilliseen päivässä tutkimuksessa, johon osallistui 33 994 aikuista. Tulosten mukaan runsas kahvinjuonti oli yhteydessä pienentyneeseen aivohalvausten ilmaantuvuuteen siitä huolimatta, että runsaasti kahvia juoneilla oli taipumus myös tupakoida. Mielenkiintoista on, että yli kolme kupillista kahvia päivässä juoneilla esiintyi vähemmän sydämen vajaatoimintaa, diabetesta ja kohonnutta verenpainetta sekä enemmän kohonneita veren kolesterolitasoja kuin tutkittavilla, jotka joivat vähemmän kahvia päivässä21.
  • Japanilaisessa tutkimuksessa oli 82 369 iältään 45–72-vuotiasta osallistujaa, joilla ei ollut sydän- ja verisuonitautia. Tulosten mukaan kahvinjuonnilla oli käänteinen yhteys riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja aivoinfarktiin22.

Korealaisen tutkimuksen tulosten mukaan yli 3 kupillista kahvia päivässä oli yhteydessä pienempään aivohalvauksen riskiin (riskisuhde, OR 38 %), mutta miehillä merkitsevää yhteyttä ei todettu24.