Kahvi ja homokysteiini

Homokysteiini ja sydän- ja verisuonitautien riski

Homokysteiini on luonnostaan veressä ja kudoksissa esiintyvä aminohappo. Se ei kuitenkaan kuulu proteiinien rakennusosiksi tarvittavien 20 välttämättömän aminohapon joukkoon. Siksi homokysteiiniä ei ole ruoan proteiineissa. Plasman homokysteiinitasoihin vaikuttavat monet tekijät, kuten foolihapon ja B12-vitamiinin saanti, ikä, sukupuoli, perimä, tupakointi, kohonnut verenpaine ja liikunta51.

Veren kohonneet homokysteiinitasot yhdistettiin suurentuneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin ensimmäisen kerran jo vuonna 199952. Kaikissa tutkimuksissa tätä yhteyttä ei kuitenkaan ole havaittu53,54. Edelleen on epäselvää pienentääkö veren korkeiden homokysteiinitasojen alentaminen riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Lisäksi veren korkean homokysteiinitason ja sydän- ja verisuonitautien välistä syy-seuraussuhdetta ei ole osoitettu55.

Kahvi, kofeiini ja homokysteiini

Interventiotutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että runsas kahvinjuonti (6-10 kupillista kahvia päivässä) lisää plasman homokysteiini-pitoisuutta56,57 ja plasman homokysteiinitasot laskevat, kun kahvia säännöllisesti juovat lopettavat kahvinjuonnin58. Viiteen espressokupilliseen päivässä perustuneessa tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu merkitsevää vaikutusta plasman homokysteiinitasoihin, todennäköisesti siksi, että juodun kahvin määrä oli niin pieni59. On ajateltu, että kahvin vaikutus plasman homokysteiinitasoon perustuu osittain kofeiiniin60, mutta myös kahvin sisältämä klorogeenihappo voi liittyä näihin vaikutuksiin61.