Kahvi ja kolesteroli

Kahvin rasvan luonnostaan sisältämistä diterpeeneistä kafestoli ja pienemmässä määrin myös kahveoli nostavat seerumin kokonais- ja LDL-kolesterolin tasoa31. Diterpeenien määrä valmiissa kahvissa riippuu juoman valmistustavasta. Pannukahvin, pressokahvin sekä kreikkalaisen ja turkkilaisen kahvin valmistuksessa nämä yhdisteet saattavat päätyä valmiiseen juomaan. Suodatinkahvissa sen sijaan suurin osa niistä jää suodatinpaperiin. Pikakahvissa diterpeenejä ei juurikaan ole. Espressossa diterpeenejä on noin puolet vähemmän kuin suodattamattomassa kahvissa. Espressoa nautitaan kuitenkin pieninä annoksina, joten voidaan olettaa, että kohtuullisella espresson nauttimisella on olematon vaikutus veren kolesterolitasoihin. Vaikutukset veren kolesterolitasoihin ovat lyhytaikaisia43.

  • Vuonna 2001 julkaistun satunnaistetuista kliinisistä tutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan seerumin kolesterolitasot nousivat erittäin vähän, jos lainkaan, tutkimuksissa, joissa käytettiin suodatinkahvia44.
  • Norjalaisessa poikkileikkaustutkimuksessa selvitettiin saamelaisen ja norjalaisen väestön kokonaiskolesterolitasoja. Tutkimuksessa kerättiin tietoa kahvinjuonnista itse täytettävällä kyselyllä. Tutkimukseen osallistui 5647 miestä ja 6347 naista. Kahvin kokonaiskulutuksen havaittiin olevan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kokonaiskolesterolitasoihin sekä miehillä että naisilla. Suodattamattomaan kahviin liittyen yhteys todettiin ainoastaan norjalaisilla miehillä. Se, että muissa ryhmissä ei havaittu suodattamattoman kahvin yhteyttä kokonaiskolesterolitasoihin, voi johtua sattumasta tai pienestä osallistujamäärästä45.
  • Vuonna 2013 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan suodattamaton kahvi nostaa veren LDL-kolesterolin ja triglyseridien pitoisuutta, mutta suodatinkahvilla ei ollut merkittävää vaikutusta veren rasva-arvioihin4.
  • Kuitenkin vuonna 2013 julkaistun tutkimuksen mukaan sekä vaalea- että keskipaahtoinen suodatinkahvi nostivat terveiden vapaaehtoisten kolesterolitasoja46.

  • Vuonna 2015 julkaistun tutkimuksen mukaan yli kaksi kupillista italialaistyylistä kahvia, kuten espressoa, päivässä ei ollut yhteydessä plasman lipiditasojen muutoksiin47.