Kahvi ja verisuonten laajeneminen

Kahvin ja kofeiinin vaikutuksia veren virtauksen lisääntymisestä johtuvaan verisuonten laajenemiseen on tutkittu vain vähän ja tulokset ovat olleet vaihtelevia. Tarvitaan selvästi useampia ja laajempia tutkimuksia tämän olkavarsivaltimon lyhytaikaiseen supistumiseen liittyvän vaikutuksen ymmärtämiseksi.

  • Kahdessa pienessä tutkimuksessa, joissa oli 15 ja 20 koehenkilöä, selvitettiin kofeiinittoman ja kofeiinipitoisen espressokahvin vaikutuksia virtauksen lisääntymisestä johtuvaan olkavarsivaltimon laajenemiseen48,49. Tutkimuksissa selvitettiin erittäin lyhytaikaisia, korkeintaan 60 minuuttia kahvin nauttimisen jälkeen havaittavia vaikutuksia. Veren virtauksen lisääntymisestä johtuva laajeneminen pienentyi 22 % kofeiinia sisältävän espresson nauttimisen jälkeen. Kofeiinittoman espresson jälkeen tulokset viittasivat päinvastaiseen vaikutukseen, mutta muutokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

Toisessa, vuonna 2016 julkaistussa pienessä tutkimuksessa veren virtauksen lisääntymisestä johtuvaa verisuonten laajenemista verrattiin kofeiinia käyttävillä ja niillä, jotka eivät käyttäneet kofeiinia. Kahdeksan viikon jälkeen ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa verisuonten laajenemisessa50.