Kofeiini ja eteisvärinän riski

Eteisvärinä on yleisin sydämen rytmihäiriö, ja se liittyy sydämen kahteen ylimpään kammioon. Eteisvärinään liittyy yleensä merkittävästi suurentunut aivohalvauksen riski.

Tutkimuksissa ei toistaiseksi ole havaittu kahvinjuonnin olevan yhteydessä eteisvärinään. Tosin joidenkin tutkimusten mukaan kahvinjuonnilla saattaa olla suojaava vaikutus25-32.

  • Kofeiinin saannin todettiin olevan lievästi yhteydessä pienentyneeseen eteisvärinän riskiin meta-analyysissa, jossa oli mukana 228 465 tutkittavaa. Annosvasteen analysoinnin perusteella jokainen 300 mg:n lisäys päivittäisessä kofeiinin saannissa näyttäisi säännöllisesti kofeiinia saavilla pienentävän eteisvärinän ilmaantuvuutta 6 %. Tutkijat päättelivät, että kofeiini ei todennäköisesti aiheuta eteisvärinää tai ole osallisena eteisvärinän synnyssä ja että säännöllinen kofeiinin saanti saattaa pienentää eteisvärinän riskiä25.

  • Kolmen muun meta-analyysin mukaan kofeiinin saanti ei ole yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua eteisvärinään, ja kofeiinilla saattaa olla suojaava vaikutus26-28.

  • Prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa selvitettiin kofeiinin saannin vaikutuksia eteisvärinään naisilla. Tutkimukseen osallistui 33 638 naista Womens´ Health Studysta. Keskimäärin 14.4 vuotta kestäneen seurannan aikana 945 sairastui eteisvärinään. Tässä tutkimuksessa kofeiinin saanti ei ollut yhteydessä suurempaan eteisvärinätapausten riskiin. Tässä aineistossa keskimäärin 81 % kofeiinista saatiin kahvista29.

  • Kahvista, teestä, kolajuomista, kaakaosta ja suklaasta päivittäin saadun kofeiinin yhteyttä suurentuneeseen eteisvärinän riskiin selvitettiin aikaisemmin Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa, jossa oli 47 949 osallistujaa. Kuuden vuoden seurannan aikana 373 miestä ja 182 naista sairastui eteisvärinään tai eteislepatukseen. Tutkijoiden mukaan kofeiinin saanti ei ollut yhteydessä eteisvärinän riskiin. Kofeiinin pääasiallinen lähde tässä tutkimuksessa oli kahvi30.

  • Kaksitoista vuotta kestäneeseen väestökohortin seurantaan osallistui 1475 miestä ja naista. Tulosten mukaan runsain kofeiinin saanti (> 320 mg/vrk) oli yhteydessä pienimpään eteisvärinän ilmaantuvuuteen31.

  • Tulokset valikoiduista tutkimuksista edustavat 176 675 tutkittavaa ja viittaavat siihen, että kahvinjuonti ei lisää eteisvärinän ilmaantuvuutta. Pienempi eteisvärinän ilmaantuvuus havaittiin, kun kofeiinin saanti oli yli 436 mg/vrk32.