Mahdolliset mekanismit

Aiemmin ajateltiin, että kahvin kaikki vaikutukset sydämeen ja verisuonistoon perustuvat kofeiiniin. Siksi monissa tutkimuksissa keskityttiin selvittämään pelkästään kofeiinin vaikutuksia. Huomiota pitäisi kiinnittää myös muihin tekijöihin, kuten polyfenoleihin sekä siihen, miten kahvi mahdollisesti vaikuttaa veren kolesterolitasoihin.

Kolesteroli

Kahvin kolesterolitasoa nostavan vaikutuksen takana ovat kafestoli ja kahveoli43, jotka ovat kahviöljyssä luonnostaan esiintyviä yhdisteitä. Valmistustapa vaikuttaa siihen, päätyvätkö nämä yhdisteet valmiiseen kahvijuomaan.

Suodatinkahvissa ja pikakahvissa ei juurikaan ole kafestolia tai kahveolia. Siksi ne eivät käytännössä vaikuta veren kolesterolitasoihin4. Kohtuullisella espresson käytöllä on myös merkityksetön vaikutus, koska siinä on kolesterolia nostavia yhdisteitä noin puolet vähemmän kuin suodattamattomassa kahvissa ja annoskoot ovat pieniä47. Pannukahvissa, pressokahvissa ja turkkilaisella sekä kreikkalaisella tavalla valmistetuissa kahveissa on enemmän kafestolia ja kahveolia4,43-47. Tämäntyyppisten kahvien runsas nauttiminen saattaa nostaa seerumin kolesterolitasoja4,43-47. Vaikutus kolesterolitasoihin on tilapäinen4,43-47.

Polyfenolit

Yksi selittävä tekijä mahdollisille mekanismeille voi olla ruokien ja juomien antioksidatiivinen potentiaali. Kahvin sisältämät erilaiset antioksidantit saattavat vaikuttaa kehoon. Vuonna 2016 julkaistun tutkimuksen mukaan kahvinjuonti lisää plasman antioksidanttikapasiteettia ja tämän kokonaisvaikutus kehoon voisi olla kiinnostava50. Näiden yhdisteiden bioaktiivisuudesta ja mahdollisista terveysvaikutuksista tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia ennen kuin voidaan tehdä tarkempia johtopäätöksiä77.

Vuonna 2017 julkaistun polyfenoleja ja terveyttä käsitelleen kirjallisuuskatsauksen mukaan monet kahvin suojaavista vaikutuksista on yhdistetty klorogeenihappoon, vaikka ihmisillä on tehty vain vähän interventiotutkimuksia, joissa on käytetty puhdasta klorogeenihappoa. Kirjoittajan mukaan kahvin polyfenolisiin komponentteihin liittyvien johtopäätösten tekeminen on haasteellista, koska ne on vaikea erottaa biologisesti erittäin aktiivisen kofeiinin vaikutuksista78.

Kahvissa on runsaasti polyfenoleja ja tutkimusten mukaan kahvi on ruokavalion yksi tärkeimmistä polyfenolien lähteistä esimerkiksi Italiassa, Suomessa, Ranskassa ja Espanjassa. Insitute for Scientific Information on Coffee on laatinut kiinnostavan raportin kahvista ja polyfenolien yhteydestä sydän- ja verisuonisairauksiin.

Raportti:

Coffee, polyphenols and cardiovascular disaease

by Kjeld Hermansen, Department of Endocrinology and Internal Medicine, Aarhus University Hospital, Denmark