Taustaa

Sydän- ja verisuonitaudit (pääasiassa sepelvaltimotauti ja aivohalvaus) ovat merkittävin kuolinsyy Euroopassa, ne ovat syynä 45 %:iin kaikista kuolemista. Naisista 49 % ja miehistä 40 % kuolee sydän- ja verisuonitauteihin73,74.  Sepelvaltimotauti aiheuttaa 1,8 miljoonaa ja aivoverenkierron häiriöt 1,1 miljoonaa sydän- ja verisuonitautikuolemaa vuosittain2.

Sydän- ja verisuonitautien on arvioitu aiheuttavan EU:lle vuosittain 210 miljardin euron kustannukset. Sydän- ja verisuonitautien kokonaiskustannuksista noin 53 % on terveydenhuoltoon, 26 % tuottavuuden laskuun ja 21 % omaishoitoon liittyviä kustannuksia74.