Urheilu ja suorituskyky

The good things in life:

Can coffee and caffeine enhance sports performance?

ISIC:n (Institute for Scientific Information on Coffee) raportti kahvin ja kofeiinin vaikutuksista urheilusuorituksiin perustuu asiantuntijakeskusteluun viimeisimmistä tutkimustuloksista ja mahdollisista vaikutusmekanismeista.

Englanninkielinen raportti löytyy täältä.

 Yhteenveto

Tutkimuksissa on osoitettu, että kofeiini parantaa kestävyysurheilijoiden suorituskykyä toimimalla adenosiiniantagonistina. Tämä lisää adrenaliinin tuotantoa, mikä stimuloi veren virtausta ja lisää energisyyden tunnetta. Kofeiini vaikutukset keskushermostoon saattavat myös vähentää kivun tunnetta, mikä myös lisää kestävyyttä urheilusuoritusten aikana.

Kofeiinin on esitetty olevan hyödyksi myös lyhytkestoisissa anaerobisissa suorituksissa, erityisesti kovasti harjoittelevilla urheilijoilla, jotka ovat aikaisemmin välttäneet kofeiinin nauttimista sekä joukkueurheilussa.

Jo suhteellisten pienten kofeiiniannosten (3-5 mg/kg kehon paino) tiedetään edistävän urheilusuoritusta. Kofeiinin on arvioitu aiheuttavan nestehukkaa, mutta tutkimuksissa on todettu, että kohtuullinen kofeiinia sisältävän kahvin nauttiminen (3-5 kupillista/päivä) edistää nestetasapainoa eikä aiheuta nestehukkaa.