Urheilu ja suorituskyky

Kofeiini ja nestetasapaino liikunnan aikana

Nestetasapaino on erityisen tärkeä aihe urheilijoille. Erityisesti huolestuttaa nestehukka, koska siihen yhdistetään suorituskyvyn heikkeneminen. Kofeiinilla saattaa olla hetkellinen diureettinen vaikutus, mutta tutkimusten mukaan se ei kumoa kahvista saatavaa nesteen määrää28-35. Kofeiinipitoisen kahvin kohtuullinen käyttö voi auttaa ylläpitämään sopivaa nestetasapainoa28-35.

Kattavan kirjallisuuskatsauksen mukaan 300 mg kofeiinia päivittäin (vastaa noin 3 tavallista kahvikupillista) lisää virtsaneritystä vain vähän ja hetkellisesti, aivan kuten vesikin. Tämä ei vaikuta merkittävästi nestetasapainoon28. Tutkijoiden mukaan ei ole näyttöä siitä, että kofeiini olisi haitallista liikunnan aikana kuumassa ilmastossa, jolloin nestehukka on suurimmillaan28. Lisäksi tutkimus vahvisti sen, että lausunnoille, joiden mukaan kofeiinipitoisia juomia tulisi välttää ennen liikuntasuoritusta tai sen aikana, ei ole perusteita28.

Vuonna 2014 julkaistussa meta-analyysissä kartoitettiin kofeiinin roolia nestetasapainossa aikuisilla levon sekä liikunnan aikana. Sen mukaan liikunta mitätöi kofeiinin vähäisen virtsaneritystä lisäävän vaikutuksen. Kirjoittajat myös totesivat, että kofeiinin aiheuttamasta ei-toivotusta nestehukasta huolehtimiselle ei ole perusteita varsinkaan, kun kofeiini nautitaan ennen liikuntaa33.

Toisessa vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa kahvia juoneiden ja vettä juoneiden välillä ei havaittu merkitseviä eroja nestetaseessa. Tutkimuksen mukaan säännöllisesti kahvia juovilla miehillä kohtuullinen kahvinjuonti vaikutti kehon nesteytykseen vastaavasti kuin vesi34.

Maailman antidopingtoimisto WADA poisti kofeiinin kiellettyjen aineiden luettelosta virallisesti vuonna 2004 todeten samalla, että aikaisemmin esitetyt tiedot, joiden mukaan kofeiinin lievät, lyhytaikaiset diureettiset vaikutukset heikentäisivät suorituskykyä, eivät ole perusteltuja.

Lisää tutkimustietoa nestetasapainosta.