Urheilu ja suorituskyky

Kofeiini ja kognitiiviset toiminnot urheilussa

Kofeiinin vaikutukset kognitiivisiin toimintoihin urheilusuorituksen aikana on mielenkiintoinen näkökulma ottaen huomioon, että valppaus ja keskittymiskyky ovat keskeisiä tekijöitä monissa urheiluun liittyvissä taidoissa. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen (13 tutkimusta) mukaan pieni tai kohtuullinen annos kofeiinia (noin 3–6 mg/kehon painokilo) ennen suoritusta tai suorituksen aikana voi parantaa itse arvioitua energisyyttä, mielialaa ja kognitiivisia toimintoja, kuten tarkkaavaisuutta. Se saattaa myös parantaa yksinkertaista reaktioaikaa, valintareaktioaikaa, muistia ja uupumusta, mikä saattaa olla myös yhteydessä tutkimusasetelmiin41.