Urheilu ja suorituskyky

Mahdolliset mekanismit

Kofeiinin urheilusuoritusta parantavien vaikutusten on aikaisemmin arveltu perustuvan siihen, että kofeiini kiihdyttää vapaiden rasvahappojen hapettumista, jonka seurauksena lihasten glykogeenivarastot säästyisivät42. Myös useita muita mekanismeja tutkitaan parhaillaan.


Kestävyysliikunta

Vahvin tutkimusnäyttö kofeiinin suoritusta parantavista vaikutuksista on saatu kestävyyslajeissa. Tutkimusten ja katsausten perusteella kofeiini vaikuttaa suoritukseen pääasiassa adenosiinireseptorien salpaajana aivoissa eli aineenvaihduntareitissä, joka johtaa lisääntyneeseen adrenaliinin tuotantoon. Tämä kiihdyttää energiantuotantoa ja parantaa veren virtausta lihaksiin ja sydämeen6. Kofeiini saattaa muokata keskushermoston väsymystä sekä vaikuttaa koetun rasituksen, kivun ja vireystason arviointiin, jotka kaikki voivat parantaa suorituskykyä6.

Kuva 1. Kofeiini (C) sitoutuu adenosiinireseptoreihin, mikä voi tehostaa keskushermoston toimintaa6.


Lyhytkestoinen korkeatehoinen liikunta

Lyhytkestoisessa anaerobisessa liikunnassa rasvahappojen hapettuminen ja siitä seuraava glykogeenin säästyminen ei ole realistinen suorituksen paranemista selittävä mekanismi, esimerkiksi tarvittava aika ei täsmää. Vuonna 2009 julkaistussa anaerobisten mekanismien katsauksessa pohdittiin eri vaihtoehtoja ja osoitettiin, että vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka kofeiini parantaa lyhytkestoista korkeatehoista liikuntasuoritusta15.

Joitakin tutkittavia alueita ovat maitohappo, veren glukoosi ja kalium perifeerisissä mekanismeissa sekä keskushermostoon liittyvät kofeiinin toiminta adenosiinin salpaajana, kivun tuntemus ja koetun rasituksen arviointi. Nämä kofeiinin keskushermostovaikutukset ovat tällä hetkellä lupaavin vaikutusmekanismia selittävä malli.

Kiinnostavaa on, että kofeiinin vaikutusmekanismit näyttäisivät olevan samansuuntaiset sekä aerobisessa kestävyysliikunnassa että lyhytkestoisessa, korkeatehoisessa anaerobisessa liikunnassa21-23. Sen seurauksena urheilijoille annetut suositukset näyttävät olevan yhä samankaltaisempia21-23.

Geneettinen vaihtelu

Tutkijat ovat ehdottaneet, että kofeiini vaikuttaa suorituskykyyn eri ihmisillä eri tavoin. Tähän vaikuttavat mahdollisesti kahden geenin, CYP1A2 ja ADORA2A, polymorfiat sekä ympäristötekijät. Yksilöiden välisten erojen parempi ymmärtäminen voi auttaa mukauttamaan kofeiinin käyttöön liittyviä ohjeita yksilöllisen biologian, historian ja kilpailutilanteen mukaan43.