Urheilu ja suorituskyky

Taustaa kahvista ja urheilusta

Yleisen käsityksen mukaan kahvinjuonnin vaikutukset liikuntasuorituksiin ovat yhteydessä kahvin sisältämään kofeiiniin. Suurimmassa osassa julkaistuja tutkimuksia on keskitytty kofeiinin vaikutuksiin, mutta uusimmissa tutkimuksissa on tarkasteltu erityisesti kahvin vaikutuksia1-8.

Kofeiinin on laajasti osoitettu olevan ergogeeninen eli se parantaa työkykyä tai urheilusuoritusta. Vuonna 1978 Costill työryhmineen osoitti ensimmäisenä, että 330 mg kofeiinia, joka nautittiin tunti ennen polkupyöräergometrillä 80 %:n maksimaalisella hapenottokyvyllä tehtyä harjoitusta, pidensi uupumukseen tarvittua aikaa37. Tutkimusten mukaan suoritusten paraneminen voidaan havaita jo paljon kohtuullisemmilla kofeiiniannoksilla (noin 3 mg/kehon painokilo tai 200-300 mg kofeiinia) monissa eri lajeissa, mukaan lukien kestävyyslajit ja äkillisiä pysähdyksiä vaativat lajit, kuten joukkuelajit tai mailapelit sekä korkeatehoiset suoritukset, kuten uinti tai soutu1,2.

EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) julkaisi vuonna 2015 tieteellisen lausunnon kofeiinin turvallisuudesta. Lausunnon mukaan 200 mg:n kerta-annos kaikista eri lähteistä saatua kofeiinia (noin 3 mg/kehon painokilo) on turvallista myös silloin, kun kofeiini nautitaan alle kaksi tuntia ennen tehokasta liikuntaa tavanomaisissa olosuhteissa36.