Ruoansulatuskanava

Kahvi ja ruoansulatuskanavan muut elimet

Sappirakko

Sappirakko erittää ja varastoi ruoansulatusnestettä eli sappea. Sappea erittyy ohutsuoleen, jossa se emulgoi rasvoja ja auttaa niiden sulatuksessa. Sappikivet ovat saostumia, joita muodostuu sappirakossa ja jotka harvoissa tapauksissa aiheuttavat vakavia vatsakipuja (oireelliset sappikivet). Tästä voi olla seurauksena sappirakon tulehtuminen, mikä johtaa sappirakkotautiin.

  • Kahdessa laajassa kohorttitutkimuksessaon johdonmukaisesti osoitettu, että kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys riskiin sairastua oireellisiin sappikiviin26,27. Muiden tutkimusten mukaan kahvin vaikutus saattaa olla yhteydessä taudin etenemisvaiheeseen28.

Kahvi ja kofeiini ilmeisesti käynnistävät sappirakon supistukset, mikä saattaa taudin alkuvaiheessa estää pienten kiteiden muuttumisen suuriksi sappikiviksi29. Jos sappirakossa kuitenkin jo on suuria sappikiviä, supistukset saattavat aiheuttaa kipuja. Joidenkin tutkimusten mukaan vaikutus johtuu kahvin sisältämästä kofeiinista, mutta tämän hypoteesin vahvistamiseksi tarvitaan vielä lisätutkimuksia26-29.

Lisätietoa kahvinjuonnista ja sappikivistä, klikkaa tästä.

Maksa

Tutkimuksissa on osoitettu, että kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys maksasyövän syntyyn.

  • Epidemiologisten tutkimusten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti voi auttaa pienentämään maksasyövän riskiä. Riski on sitä pienempi mitä enemmän kahvia juodaan31,41,42.

  • IARC:n (International Agency for Research on Cancer) vuonna 2016 julkaiseman tieteellisen arvioinnin mukaan tutkimusnäyttö osoittaa johdonmukaisesti, että kahvinjuonnilla on tilastollisesti merkitsevä käänteinen yhteys maksasyöpään31.

  • Kaikissa muita maksasairauksia sairastavilla potilailla tehdyissä epidemiologisissa tutkimuksissa on osoitettu, että kohtuullinen kahvinjuonti hidastaa sairauden etenemistä30.

Lisätietoa kahvinjuonnista ja maksan toiminnasta, klikkaa tästä.

 

Haima

Haimalla on monia tehtäviä sekä ruoansulatuksessa että umpieritysjärjestelmässä. Haiman erittämä haimaneste sisältää ruoansulatusentsyymejä, joita tarvitaan rasvojen, hiilihydraattien ja proteiinien pilkkomiseen ruoansulatuskanavassa.

  • IARC:n tieteellisen arvioinnin mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä suurentuneeseen haimasyövän riskiin31. Myöskään Maailman syöpätutkimussäätiön (The World Cancer Research Fund)  yli 50 tutkimusta käsittäneen tieteellisen katsauksen mukaan kahvinjuonti ei lisää riskiä sairastua haimasyöpään43.

  • Muissa tutkimuksissa on vahvistettu, ettei kahvinjuonnin ja haimasyövän välillä ole yhteyttä. Muutamissa tutkimuksissa säännöllinen kahvinjuonti on yhdistetty pienempään riskiin sairastua haimasyöpään44-47.

Lisätietoa kahvinjuonnista ja haimasyövästä, klikkaa tästä.