Ruoansulatuskanava

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymykset esiintyjille

K: Mitkä ovat kahvin mahdolliset hyödylliset vaikutukset ruoansulatuskanavassa?
V: Ravitsemusterapeutti, FT Reijo Laatikainen

Kahvi vähentää maksasyövän ja mahdollisesti myös muiden ruoansulatuskanavan yläosan syöpien riskiä.
Kahvilla on myös muita maksaan liittyviä hyötyjä. Kahvi on mm. yhteydessä pienempään ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin riskiin.
Kahvi ei liity ärtyvän suolen oireyhtymän tai refluksitaudin syntyyn.
Kahvi voi vähentää ummetusta.

K: Onko kahvi yhteydessä mahahaavaan?
V: Ravitsemusterapeutti, FT Reijo Laatikainen

Kahvi ei ole yhteydessä riskiin sairastua mahahaavaan, vaan se liittyy erityisesti Helicobacterus pylorikseen ja tulehduskipulääkkeisiin.
Kahvi saattaa aiheuttaa oireita henkilöille, joilla jo on mahahaava.

K: Onko kahvi yleinen vatsavaivojen aiheuttaja?
V: Ravitsemusterapeutti, FT Reijo Laatikainen

Yleisesti ottaen kahvia ei voida pitää haitallisena ruoansulatuskanavan oireistolle. Päinvastoin kahvista voi olla merkittävää apua esimerkiksi ummetuspotilaille.

Jos on refluksitauti tai esim. ärtyvän suolen oireyhtymään liittyy ripulivaivaa, voi kokeilla, onko kahvinjuonnin vähentämisellä vaikutusta. Kaikilla kahvi ei välttämättä liity oireisiin.

K: Onko kahvin vaikutusten kannalta merkitystä, juodaanko kahvi mustana tai esimerkiksi maidon kanssa?
V: Ravitsemusterapeutti, FT Reijo Laatikainen

Tutkimuksissa ei yleensä eritellä, onko kahvi juotu mustana tai esimerkiksi maidon, kerman tai kasvijuoman kanssa. Tietysti myös kahviin lisätty laktoosipitoinen lisuke voi aiheuttaa oireita laktoosi-intoleranteille.

K: Liittyvätkö kahvin vaikutukset ruoansulatuskanavassa kofeiiniin vai kahvin fytokemikaaleihin?
V: Ravitsemusterapeutti, FT Reijo Laatikainen

Refluksitautiin ja ruokatorven alimman sulkijalihaksen avautumiseen liittyy nimenomaan kofeiini. Monet kahvin myönteisistä vaikutuksista liittyvät ainakin osittain polyfenoleihin. Mutta myös kofeiini ja kahvin diterpeenit voivat vaikuttaa suotuisasti ruoansulatuskanavan toimintaan.

K: Voiko suoli ns. tottua kahvin suolta aktivoiviin vaikutuksiin siten, että kahvinjuonnin lopettaminen aiheuttaakin ongelmia?
V: Ravitsemusterapeutti, FT Reijo Laatikainen

Tähän liittyvää tutkimusnäyttöä ei ole, ja olisi myös vaikea toteuttaa ihmisillä tutkimus, jossa tätä voitaisiin selvittää. Pitkään jatkuneen kahvinjuonnin lopettamisella ei ole todettu olevan suolta lamauttavaa vaikutusta. On hyvä myös muistaa, että suolen toiminta joka tapauksessa hidastuu iän myötä.

K: Mikä on mekanismi, jonka vaikutuksesta kahvinjuonti voi lisätä paksusuolen liikehdintää jo muutamassa minuutissa?
V: Ravitsemusterapeutti, FT Reijo Laatikainen

Mekanismia ei vielä tunneta. Vaikutukset liittyvät kahvin moniin eri yhdisteisiin, jotka mahalaukussa käskyttävät paksusuolen toimintaa. Vielä ei siis tiedetä, miksi kahvi käskyttää paksusuolen toimintaa yhtä paljon kuin esimerkiksi 1000 kcal:n ateria.

K: Voisivatko kahvin rasvat olla yksi vyötärölihavuuden syy?
V: Ravitsemusterapeutti, FT Reijo Laatikainen

Kahvi on painonhallinnan suhteen neutraali. Kahvin rasvamäärä on erittäin pieni. Lisäksi kahvin rasva-aineet jäävät suomalaisten eniten käyttämän suodatinkahvin valmistuksessa suodatinpaperiin. Joissakin väestötutkimuksissa on myös havaittu, että lihavuutta esiintyy kahvinjuojilla vähemmän kuin muilla.

K: Kuinka paljon kahvia pitää juoda, että suoliston mikrobistossa näkyy muutoksia?
V: PhD Serena Boscaini

Vähän tai kohtuullisesti kahvia juovia henkilöitä vertailleissa tutkimuksissa on havaittu, että kahvia pitää juoda vähintään kohtuullisesti, jotta suoliston mikrobistossa näkyy muutoksia. Kohtuullinen kahvinjuonti tarkoittaa 3-5 kupillista kahvia päivässä.

K: Kuinka nopeasti kahvin vaikutukset näkyvät suoliston mikrobistossa?
V: PhD Serena Boscaini

Suoliston mikrobisto voi muuttua päivittäin. Selviä muutoksia suoliston mikrobistossa voidaan nähdä jo kolmen viikon kuluttua kahvinjuonnin tai muiden ruokavaliomuutosten aloittamisesta. Joidenkin mikrobien osalta muutokset voivat tapahtua jo paljon nopeamminkin. Omassa tutkimuksessani on tavoitteena selvittää mikrobiston muutoksia eri kohdissa kolmen viikon tutkimusjakson aikana.

K: Onko niin, että kahvin eri ainesosat voivat samanaikaisesti sekä lisätä että vähentää tietyn bakteerin määrää?
V: PhD Serena Boscaini

Mikrobit lisääntyvät ja vähentyvät mikrobiston tasapainosta riippuen. Esimerkiksi joissakin tilanteissa muutamat tietyt bakteerit lisääntyvät aktiivisesti. Tällöin esimerkiksi hyödyllisten bakteerien määrä voi vähentyä, koska niille ei riitä tilaa suolistossa.

K: Voiko suodatinpaperiin jäädä suoliston mikrobiston kannalta hyödyllisiä yhdisteitä?
V: PhD Serena Boscaini

Tutkimusten mukaan monilla erityyppisillä kahveilla, kuten pikakahvilla tai suodatinkahvilla, on myönteisiä vaikutuksia suoliston mikrobistoon. Tutkimuksissa ei ole vielä tarkasti selvitetty, miten eri tavoin valmistettujen kahvien vaikutukset suoliston mikrobistoon eroavat toisistaan.

K: Onko suoliston mikrobisto erilainen runsaasti kahvia juovissa väestöissä verrattuna vähän kahvia juoviin väestöihin?
V: PhD Serena Boscaini

Ihmisillä on toistaiseksi tehty vain vähän tutkimuksia kahvin vaikutuksista suoliston mikrobistoon. Siksi tutkimustietoa mahdollisista väestöjen välisistä eroista ei ole vielä käytettävissä.

K: Miten kahvi voi suoliston mikrobiston välityksellä vaikuttaa Parkinsonin tautia sairastavien terveyteen?
V: PhD Serena Boscaini

Parkinsonin tautia sairastavilla on suolistossa Prevotella ja Bacteroides -bakteereja vähemmän kuin muilla. Kahvin tiedetään lisäävään juuri näiden bakteerien määrää. Kahvin yhteys Parkinsonin tautiin voi siis välittyä tätä kautta.

Lisäksi on hyvä muistaa, että kahvinjuonnin on todettu olevan yhteydessä pienentyneeseen Parkinsonin taudin riskiin myös riippumatta kahvin vaikutuksista suoliston mikrobistoon.

K: Vaikuttavatko eri kahvilajikkeet, paahtoasteet ja raakakahvin prosessointi eri tavoin suoliston mikrobistoon?

V: PhD Serena Boscaini

Erityyppisillä ja eri tavoin valmistetuilla kahveilla voi olla erilaiset vaikutukset suoliston mikrobistoon. Kahvilajike, kahvipapujen kypsyys ja paahtoaste vaikuttavat merkittävästi eri fytokemikaalien määrään kahvissa. Tätä olisi mielenkiintoista tutkia lisää, vaikka kahvijuomien monipuolisuus ja laaja valikoima tekevät tutkimuksesta haastavaa.


Muut kysymykset kahvista ja terveydestä sekä kahvista

K: Onko pikakahvi kahvia? Miten pikakahvi valmistetaan?
V: Pikakahviksi kutsutaan kahvia, joka valmistetaan lisäämällä pikakahvijauheen joukkoon kuumaa vettä. Jauhe on valmistettu kahvipavuista, eikä tuotteeseen lisätä mitään muita aineita.

Pikakahvijauheen tuotanto alkaa samalla tavoin kuin muunkin kahvin. Raakakahvipapuja paahdetaan kuumassa, kunnes niiden väri alkaa muuttua ruskeaksi ja ne saavat kahville ominaisen aromin. Paahdetuista kahvipavuista uutetaan nestemäinen kahvitiiviste kuuman veden avulla. Pikakahvijauhe valmistetaan kuivaamalla kahvitiiviste sumutus- tai pakastekuivausmenetelmällä.

Lisätietoa pikakahvin valmistuksesta: https://www.kahvi.fi/kahvia-pavusta-pakkaukseen/pikakahvi.html

K: Miten murukahvi vaikuttaa kolesteroliarvoihin?
V: Kahvin rasvan luonnostaan sisältämistä diterpeeneistä kafestoli ja pienemmässä määrin myös kahveoli nostavat seerumin kokonais- ja LDL-kolesterolin tasoa päätyessään juomaan. Pikakahvi ja suodatinkahvi eivät juurikaan sisällä diterpeenejä, joten ne eivät vaikuta kolesteroliarvoihin.
Diterpeenien määrä valmiissa kahvissa riippuu juoman valmistustavasta. Suodatinkahvissa suurin osa diterpeeneistä jää suodatinpaperiin. Pannukahvin, pressokahvin sekä kreikkalaisen ja turkkilaisen kahvin valmistuksessa näitä yhdisteitä päätyy valmiiseen juomaan.
Lisätietoa kahvista ja kolesterolista: https://www.kahvijaterveys.fi/sydanterveys-2/kahvi-ja-kolesteroli.html

K: Mikä on kapselikahvien vaikutus kolesteroliarvoihin?
V: Kahvin rasvan luonnostaan sisältämistä diterpeeneistä kafestoli ja pienemmässä määrin myös kahveoli nostavat kokonais- ja LDL-kolesterolin tasoa päätyessään juomaan. Kahvikapseleista valmistetuissa juomissa diterpeenien määrä riippuu kapselin sisältämästä kahvityypistä, kapselin rakenteesta ja käytetystä laitteesta. Kun kapselissa on jauhettua kahvia, kapselista tulevan kahvin kolesterolia nostava vaikutus riippuu mm. siitä, onko kapselissa suodatinta vai ei ja mikä paine laitteessa on eli onko kyse enemmän suodatinkahvista vai espressokahvista. Joissakin kapseleissa on suodatetusta kahvista valmistettua jauhetta tai pikakahvijauhetta, jolloin diterpeenien määrä on vähäinen.
Kahvikapseleista valmistetun kahvin vaikutukset kolesteroliarvoihin ovat siis yhteydessä moniin tekijöihin. Suosittelemme tarkistamaan asian käyttämäsi kahvikapselin valmistajalta.
Lisätietoa kahvista ja kolesterolista: https://www.kahvijaterveys.fi/sydanterveys-2/kahvi-ja-kolesteroli.html

K: Mikä on kahvin vaikutus kolesteroliin, kun suoditinkahvin valmistuksessa käytetään pannujauhatettua kahvia?
V: Kahvin rasvan luonnostaan sisältämistä diterpeeneistä kafestoli ja pienemmässä määrin myös kahveoli nostavat seerumin kokonais- ja LDL-kolesterolin tasoa päätyessään juomaan. Suodattamalla valmistetussa kahvissa suurin osa diterpeeneistä jää suodatinpaperiin. Pannujauhatetusta kahvista suodattamalla valmistettu juoma vaikuttaa kolesteroliin vastaavasti kuin tavanomainen suodatinkahvi.

K: Paljonko ei-luomukahvissa on kasvinsuojeluaineiden jäämiä?
V: EU:ssa on säädetty raja-arvot kasvinsuojeluaineiden enimmäispitoisuuksille, ja niitä tiukennetaan jatkuvasti. Suomessa kahviala seuraa ja noudattaa tarkasti näitä raja-arvoja. Useimmiten kahveissa ei ole lainkaan jäämiä, mutta toisinaan niitä on joissakin kahvierissä. Luonnollisesti kahvierä hylätään, jos raja-arvo ylittyy.