Kahvi ja tyypin 2 diabetes

Symposium report (November 2018)
Coffee and type 2 diabetes:
A review of the latest research


ISIC:n (Institute for Scientific Information on Coffee) raportissa on koottuna tutkimustietoa kahvinjuonnin yhteydestä tyypin 2 diabetekseen.

Englanninkielinen raportti löytyy täältä.

 


Tyypin 2 diabetes on merkittävä ja jatkuvasti lisääntyvä terveydellinen haaste Euroopassa. Diabeteksen ja siihen liittyvien komplikaatioiden hoidon aiheuttamat kustannukset kasvavat koko ajan. Siksi on tärkeää tutkia ja tunnistaa tekijöitä, jotka voisivat pienentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen.

ISIC (Institute for Scientific Informotion on Coffee) järjesti vuonna 2018 EASD:n (European Association for the Study of Diabetes) vuosittaisen tapaamisen yhteydessä symposiumin, jonka teemana oli kahvi ja tyypin 2 diabetes. Johtavat tutkijat esittivät symposiumissa uusimpia tutkimustuloksia.

Symposium oli erinomainen tilaisuus keskustella tämänhetkisestä tutkimustiedosta, jonka mukaan kahvinjuonnin on todettu olevan yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Tähän raporttiin on koottu tietoa symposiumissa esitetyistä tutkimuksista sekä niistä käydyistä keskusteluista.