Kofeiini ja suorituskyky


Kofeiini ja valppaus

Kofeiinin kyky lisätä valppautta ja ylläpitää tarkkaavaisuutta on hyvin dokumentoitu. Kofeiini stimuloi keskushermostoa lievästi estämällä adenosiinireseptorien toimintaa. EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) mukaan on osoitettu, että 75 mg kofeiiniannoksen ja lisääntyneen tarkkaavaisuuden ja valppauden välillä on syys-seuraussuhde22.

Lisätietoa kofeiinista ja henkisestä suorituskyvystä, klikkaa tästä.

 

Kofeiini ja suorituskyky urheilussa

Tiedetään, että kofeiini on ergogeeninen eli se voi parantaa fyysistä suorituskykyä kestävyysurheilussa. EFSA:n mukaan kofeiinin saannin ja lisääntyneen kestävyyssuorituskyvyn, kestävyyskapasiteetin (kun 1 tunti ennen suoritusta on nautittu kofeiinia 3 mg/kehon painokilo) sekä alhaisempana koetun rasituksen (kun 1 tunti ennen suoritusta on nautittu kofeiinia 4 mg/kehon paino kg) välillä on voitu osoittaa syy-seuraussuhde23. Kofeiinin vaikutuksista lyhytkestoisissa ja korkeatehoisissa urheilusuorituksissa ei vielä ole riittävää tutkimusnäyttöä.

Lisätietoa kofeiinista ja urheilusuorituksista, klikkaa tästä.

 

Kofeiinin pitkäaikaiset vaikutukset aivojen toimintaan

Kofeiini estää aivoissa adenosiini A1- ja A2A-reseptorien toimintaa. Kun kofeiinia saadaan kahvista, kahvin muut yhdisteet kuten antioksidantit (polyfenolit) toimivat aineenvaihdunnan eri reiteissä ja ne saattavat lisätä suojaavaa vaikutusta.

 

Kofeiini ja riippuvuus

Keskustelua on käyty paljon siitä, onko kofeiini riippuvuutta aiheuttava yhdiste ja aiheuttaako kofeiinin saannin lopettaminen vieroitusoireiden kaltaisia oireita. Kofeiiniin sopii hyvin määritelmä tottumuksesta, joka yksinkertaisesti tarkoittaa säännöllistä käyttöä. Tottumus ja riippuvuus ovat eri asia. Amerikan psykiatriyhdistyksen (American Psychiatric Association) mukaan yhdisteen tulee täyttää neljä seitsemästä kriteeristä, joilla määritellään aiheuttaako aine riippuvuutta. Vain muutamia kriteereistä voidaan soveltaa kofeiiniin, koska se on tavanomainen osa ruokavaliota, helposti saatavilla eikä ole kallista.

Amerikan psykiatriyhdistys (APA) lisäsi ohjeistukseensa kofeiinin vieroitusoireet vuonna 201320. Huomioitavaa on, että vain osa kahvia/kofeiinia käyttävistä saa vierotusoireita (päänsärky, heikentynyt valppaus, uneliaisuus). Oireet alkavat yleensä 12-24 tuntia kofeiinin saannin äkillisen lopettamisen jälkeen ja ovat pahimmillaan 20-48 tunnin kuluttua. Oireita ei ilmene, jos kofeiinin saantia vähennetään asteittain muutamien päivien aikana. Tutkimuksissa on lisäksi osoitettu, että päinvastoin kuin ”kovat” huumeet kofeiini ei aktivoi aivoissa reittejä, jotka yhdistetään riippuvuuteen ja palkitsemiseen. Siksi voidaan todeta, että kofeiini ei aiheuta riippuvuutta21.

Lisätietoa kofeiinista ja riippuvuudesta, klikkaa tästä.