Elinajanodote

Mahdolliset mekanismit

Kahvinjuonnin ja pienentyneen kokonaiskuolleisuuden välisen yhteyden selittäviä tarkkoja mekanismeja ei tällä hetkellä tunneta, mutta niitä pyritään selvittämään parhaillaan käynnissä olevissa tutkimuksissa. Monien hypoteesien mukaan vaikutukset perustuvat kahvin ainesosiin, kuten kofeiiniin, kafestoliin ja kahveoliin sekä joihinkin kahvin sisältämiin fytokemikaaleihin1,8,11,12.