Elinajanodote

Kahvi, kofeiini ja elinajanodote

Ensimmäisissä tutkimuksissa kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä suurentuneeseen kuolleisuuteen. Sen sijaan tutkijat ehdottivat, että jatkossa tulisi tutkia kahvinjuonnin yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksista ja kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden jonkin verran pienentyneeseen riskiin2,3.

Tällä hetkellä käytettävissä oleva tutkimustieto kumoaa aikaisemman käsityksen, jonka mukaan kahvi ei olisi kovin toivottu osa ruokavaliota4-16. Meta-analyysin mukaan kahvi saattaa olla yhteydessä pienentyneeseen kokonaiskuolleisuuden riskiin4-16. Runsaimman kahvinjuonnin (yli kolme kupillista päivässä, yksi kupillinen 237 ml) yhteys kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden pienentyneeseen riskiin oli tilastollisesti merkitsevä vuonna 2017 julkaistussa laajassa tutkimuksessa, jossa oli yli 500 000 osallistujaa kymmenestä Euroopan maasta1.

Kahvinjuonnin yhteydestä kokonaiskuolleisuuteen sekä tietyistä sairauksista, kuten syövästä ja sydänsairauksista, johtuvaan kuolleisuuteen on julkaistu useita kirjallisuuskatsauksia ja meta-analyyseja.