Elinajanodote

Sairauskohtainen kuolleisuus

Sydän- ja verisuonisairaudet                                                      

Kahvinjuontia ja sydän- ja verisuonisairauksia tarkastelleiden tutkimusten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti saattaa pienentää kuolleisuutta sydän- ja verisuonisairauksiin20-37. EFSA:n kofeiinin turvallisuudesta laatiman tutkimuskatsauksen mukaan kohtuullisena kahvinjuontina pidetään 3-5 kupillista päivässä17.

Useiden tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että noin 3-5 kupillista kahvia päivässä suojaa erityisesti sepelvaltimotaudilta. Yhteys muistuttaa U-muotoista käyrää27,30,31. Kahvinjuonnin ja aivohalvauksen välistä yhteyttä selvittäneiden tutkimusten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti on erityisesti naisilla yhteydessä pienentyneeseen aivohalvausten riskiin32-37.

  • Kahden vuonna 2013 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan tavanomainen kahvinjuonti ei vaikuta ollenkaan tai vaikuttaa mahdollisesti myönteisesti sydän- ja verisuonisairauksien, kuten sepelvaltimotaudin, sydämen vajaatoiminnan ja rytmihäiriöiden sekä aivohalvauksen riskiin4,5. Tutkijat totesivat, että laajojen epidemiologisten tutkimusten mukaan säännöllisesti kahvia juovilla on pienentynyt sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden ja kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden riski 4,5.

  • Vuonna 2013 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan tavanomainen kahvinjuonti on yhteydessä sekä kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden että sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden pienentyneeseen riskiin. Tutkijat painottivat, että kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua sydämen vajaatoimintaan, aivohalvaukseen, diabetekseen ja joihinkin syöpiin. Kahvinjuonnin ei ole havaittu olevan yhteydessä eteisvärinään ja kammiovärinään tai sen on havaittu pienentävän niiden riskiä14. Tutkijoiden mukaan kofeiini saattaa lisätä joillakin levottomuutta, unettomuutta, kalsiumin menetystä ja mahdollisesti murtumien riskiä. Siksi kahvin- ja teenjuojien on tärkeää huolehtia riittävästä kalsiumin saannista14.

  • Vuonna 2018 julkaistun väestötutkimuksen mukaan kahvinjuonti on yhteydessä miesten suurentuneeseen syöpä- ja sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden riskiin ja pienentyneeseen hengitysteihin liittyvän tai muihin syihin liittyvän kuolleisuuden riskiin13.

Syöpä

Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC (International Agency for Research on Cancer) on luokitellut kahvin ryhmään 3 ”ei luokiteltavissa ihmisille karsinogeeniseksi”. Luokittelu perustuu IARC:n vuonna 2016 kaikista käytettävissä olevista kahvia ja syöpää käsittelevistä tutkimuksista laatimaan kirjallisuuskatsaukseen, jossa olivat mukana myös vuonna 1991 tehdyn edellisen arvioinnin julkaisut16. Erittäin kuumina (yli 65 oC) juotavat juomat IARC luokitteli ”todennäköisesti ihmisille ruokatorven syöpää aiheuttaviksi”. 65 oC on huomattavasti kuumempi kuin lämpötila, jossa useimmat mieluiten nauttivat kahvinsa ilman, että suuta ja kieltä polttaa38,39. Kahvi juodaan yleensä alle 60-asteisena.

  • Vuonna 2017 julkaistussa kirjallisuuskatsauksessa (39 685 miestä, 43 124 naista) todettiin, että kahvin juontikertojen lisääntyminen on yhteydessä sekä miesten että naisten pienentyneeseen riskiin sairastua syöpään. Se, kuinka usein kahvia juodaan, on tutkimusten mukaan yhteydessä myös vähentyneeseen syöpäkuolleisuuteen15.

  • Vuonna 2018 julkaistun väestötutkimuksen mukaan kahvi on miehillä päinvastoin yhteydessä suurentuneeseen syöpäriskiin13.