Elinajanodote

Taustaa

Elinajanodote on tärkeä tilastollinen luku, jota käytetään eri väestöryhmien terveydentilan vertailuun. Se huomioi sukupuolen ja iän lisäksi eri tekijöitä, kuten ravitsemuksen, perimän ja sairauksien riskin. Elinajanodotetta voidaan käyttää eri maiden, alueiden ja kulttuuristen tai sosioekonomisten ryhmien vertailuun. Elinajanodote voidaan ilmaista myös kuolleisuutena tai kuoleman riskinä18,19.

Kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden lisäksi käytössä on tietoja myös eri syihin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin tai syöpiin liittyvästä kuolleisuudesta19. Tutkijat voivat tarkastella yksittäisen ruokavalio- tai elämäntapatekijän, kuten kahvinjuonnin, yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksista, syövistä tai kaikista syistä johtuvaan kuolleisuuteen.