Kahvi ja syöpä

Taustaa kahvista ja syöpien yleisyydestä

Syöpä Euroopassa

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan syöpä aiheuttaa vuosittain 20 % kuolemantapauksista Euroopassa3.

Euroopassa on vain kahdeksasosa maailman väestöstä, mutta maailman syöpätapauksista neljäsosa ja noin 4.4 miljoonaa uutta potilasta vuosittain4. Yleisimmät syöpäsairaudet Euroopassa vuonna 2020 olivat rinta-, peräsuoli-, keuhko- ja eturauhasyöpä, joiden osuus kaikista syöpätapauksista oli noin 45 %4.Kahvi ja syöpäriski

Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (International Agency for Research on Cancer, IARC) asiantuntijaryhmä arvioi vuonna 2016 kahvista ja syövästä käytettävissä olevan tutkimusnäytön ja luokitteli kahvin ryhmään 3 ”ei luokiteltavissa ihmisille syöpää aiheuttavaksi”1. IARC ei löytänyt tieteellistä näyttöä kahvinjuonnin haitallisesta yhteydestä eri syöpiin. Sen sijaan tieteellisessä arvioinnissa todettiin, että kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen maksa- ja kohdunrungon syövän riskiin1.

Kahvinjuonnin yhteyttä eri syöpiin selvittäneistä tutkimuksista on tehty kattavia kirjallisuuskatsauksia5-12.

  • Vuonna 2011 julkaistussa meta-analyysissa tarkasteltiin yli 40 prospektiivista kohorttitutkimusta, joissa oli mukana yli 2 miljoonaa osallistujaa Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta. Tulosten mukaan kahvinjuonti ei ollut yhteydessä suurentuneeseen syöpäriskiin5.

  • Myös Vuonna 2017 julkaistun meta-analyysin johtopäätöksenä oli, että kahvinjuonti ei ole yhteydessä syöpäriskin lisääntymiseen10. Vastaavan tulokseen päädyttiin myös UK Biobankin (>300 000 osallistujaa) aineiston pohjalta tehdyssä tutkimuksessa12.

Kahvinjuonnin on tutkimuksissa todettu olevan käänteisesti yhteydessä riskiin sairastua tiettyihin syöpiin.

  • Vuonna 2016 julkaistun havaintotutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä suun, nielun, maksan, eturauhasen, kohdun limakalvon ja melanooman sairastumisriskiin sekä yhteydessä suurentuneeseen keuhkosyövän riskiin11.
  • Myöskään laajassa japanilaisessa kohorttitutkimuksessa kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä suurentuneeseen syöpäkuolleisuuden riskiin13.

  • Vuonna 2020 julkaistun 28 tutkimuksen meta-analyysin perusteella kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys maksasyövän ja kohdun limakalvon syövän riskiin14.
  • EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) julkaisi vuonna 2015 tieteellisen lausunnon kofeiinin turvallisuudesta. Lausunnon mukaan ”400 mg kaikista lähteistä saatua kofeiinia/päivä (noin 5.7 mg/kehon painokilo 70 kg painavalla aikuisella), pitkin päivää nautittuna, ei aiheuta terveille aikuisille huolta terveysriskistä. Myös eri tahojen aiemmissa arvioinneissa on esitetty, että tämän suuruinen säännöllinen kofeiinin saanti ei aiheuta huolta akuuttiin myrkyllisyyteen, luuston kuntoon, sydän- ja verisuoniterveyteen, syöpäriskiin tai miesten hedelmällisyyteen liittyen. Saatavilla ei ole uusia tutkimustuloksia tai muita kliinisiä havaintoja, joiden perusteella näitä johtopäätöksiä tulisi muuttaa”2.