Luustoterveys

Taustaa luustoterveydestä

Luustoterveyteen on tärkeää kiinnittää huomiota väestön ikääntyessä, koska luun tiheyden pieneneminen on yhdistetty suurempaan riskiin sairastua osteoporoosiin sekä suurempaan murtumien, erityisesti lonkka-, selkäranka- ja rannemurtumien riskiin. Tutkimusten perusteella vähäinen kalsiumin ja D-vitamiinin saanti, vähäinen altistus auringonvalolle, alhainen BMI, liikuntarajoitteisten heikentynyt tasapaino sekä vähäinen liikunta kaikki osaltaan pienentävät luuntiheyttä ja lisäävät murtumariskiä1.Osteoporoosissa luumassa on vähentynyt ja luun rakenne on muuttunut, mikä heikentää luuta ja lisää murtumariskiä.

Terve luu                                     Osteoporoosi
Meta-analyysien tulokset kahvinjuonnin yhteydestä murtumariskiin ovat vaihtelevia. Kahdessa meta-analyysissa havaittiin mahdollinen yhteys erityisesti vanhemmilla naisilla. Kahdessa muussa meta-analyysissa kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä lonkkamurtumien riskiin. Vaihtelevien tutkimustulosten taustalla voivat olla sekoittavat tekijät, kuten perimä, kahvin käyttömäärien sekä kahviin lisättyjen aineiden, kuten maidon, raportoinnin tarkkuus.


Ongelman laajuus

Eurooppalaisten tilastojen mukaan 50-84 –vuotiaista miehistä noin 6 %:lla ja naisista noin 21 %:lla on osteoporoosi eli osteoporoosia sairastaa noin 27.6 miljoonaa miestä ja naista2.
EU:ssa todetaan vuosittain noin 3.5 miljoonaa uutta luun haurauteen liittyvää murtumaa. Yksinomaan vuonna 2010 luun haurauteen liittyvien murtumien kustannukset olivat 37 miljardia euroa. Murtumien hoitoon tästä käytettiin 66 %, ehkäisevään lääkehoitoon 5 % ja murtumiin liittyvään pitkäaikaishoitoon 29 %3.

Arvioiden mukaan vuonna 2010 Euroopassa oli murtumiin liittyviä kuolemia 43 0003.Eri maiden välillä on suuria eroja osteoporoottisten murtumien esiintyvyydessä, mikä liittyy osittain taloudelliseen hyvinvointiin. Monissa maissa osteoporoottisten murtumien määrät ovat mm. väestön ikääntymisen myötä lisääntyneet2.