Raskaus

Kofeiinin saantisuositukset raskauden aikana

Kofeiinin saannin rajoittaminen raskauden aikana - interventiotutkimus

Kirjallisuuskatsauksessaselvitettiin kliinisiä perusteita, joita on äidin kofeiinin saannin rajoittamisen vaikutuksista sikiöön, vatsasyntyneeseen ja raskauteen41. Tutkijat löysivät vain yhden kriteerit täyttävän tutkimuksen, kun he hakivat satunnaistettuja kontrolloituja (mukaan lukien näennäiskontrolloidut) ja vaihtovuoroisia tutkimuksia perusteellisesti sekä julkaistujen että julkaisemattomien tutkimusten tietokannoista. Tämä osoittaa aiheeseen liittyvien laadukkaiden tutkimusten puutteen. Tutkijat valitsivat yhden tanskalaisen, kriteerit täyttävän kontrolloidun tutkimuksen, jossa alle 20 viikkoa raskaana olleet naiset satunnaistettiin juomaan kofeiinipitoista (568 naista) tai kofeiinitonta (629 naista) pikakahvia. Tutkimuksessa todettiin, että säännöllisesti kahvia juoneilla kofeiinin saannin vähentäminen keskimäärin 182 mg:lla päivässä (noin 2 tavallista kahvikupillista vähemmän) toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana ei vaikuttanut syntymäpainoon tai raskauden kestoon. Tutkimuksen mukaan näyttö kofeiinin saannin rajoittamisen vaikutuksista syntymäpainoon tai muihin raskauteen liittyviin seikkoihin on riittämätöntä. Kofeiinin vaikutuksista raskauteen tarvitaan korkeatasoisia satunnaistettuja kaksoissokkokokeita41.


Viralliset kofeiinin saantisuositukset raskauden aikana

EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) tieteellisessä lausunnossa kofeiinin turvallisuudesta (2015) suositellaan, että raskaana olevien naisten tulisi rajoittaa kofeiinin saanti 200 mg:aan päivässä5. Tämä vastaa Iso-Britanniassa ja USA:ssa annettuja suosituksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2016 julkaisemassa lapsiperheiden ruokasuosituksessa kofeiinin saannin yläraja raskaus- ja imetysaikana on myös 200 mg päivässä (noin kaksi kahvikupillista)44.