Kahvi ja sydän- ja verisuonisairauksien riski

Useissa meta-analyyseissa on tarkasteltu kahvinjuonnin yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksiin. Monissa niistä on todettu, että kahvinjuonti ei ole yhteydessä suurentuneeseen sydän- ja verisuonsairauksien riskiin1-7. Joidenkin tutkimusten mukaan yhteyttä voidaan kuvata U-muotoisella käyrällä, jossa kohtuullinen kahvinjuonti (3-5 kupillista päivässä) antaa suurimman suojan. Sydän- ja verisuonisairauksien kuolleisuusriskin on todettu olevan pienin, kun kahvia juodaan noin 3 kupillista/päivä. Tällöin riski on alentunut jopa 21 %5-8.

  • Vuonna 2012 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja prospektiivisiin tutkimuksiin perustuvan annosvastetta selvittäneen meta-analyysin mukaan kahvinjuonnilla on tilastollisesti merkitsevä, J-muotoinen yhteys sydämen vajaatoimintaan. Vahvin käänteinen yhteys havaittiin, kun kahvia juotiin neljä kupillista päivässä verrattuna siihen, että kahvia ei juotu lainkaan. Tätä runsaamman kahvinjuonnin todettiin mahdollisesti olevan yhteydessä suurempaan riskiin. Sukupuoli ja lähtötilannetta ennen todettu sydäninfarkti tai diabetes eivät näyttäneet vaikuttavan kahvinjuonnin ja sydämen vajaatoiminnan riskin väliseen yhteyteen1.
  • Vuonna 2013 julkaistussa kahvinjuontia ja kuolleisuutta selvittäneessä kirjallisuuskatsauksessa oli yli miljoonaa tutkittavaa. Tulokset viittasivat siihen, että kahvinjuonnilla on merkitsevä käänteinen yhteys sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen erityisesti naisilla. Merkittävin suojaava vaikutus todettiin, kun kahvia juotiin 3-5 kupillista päivässä. Sen sijaan yli 5 kupillista päivässä oli yhteydessä pienempään kokonaiskuolleisuuden vähenemiseen2.
  • Vuonna 2013 julkaistussa laajassa amerikkalaisessa kohorttitutkimuksessa todettiin yli 2500 sydän- ja verisuonitautikuolemaa. Tutkimuksen tulokset viittasivat siihen, että kahvinjuonti on positiivisesti yhteydessä kaikista syistä johtuvaan kuolleisuuteen miehillä sekä alle 55-vuotiailla miehillä ja naisilla. Kirjoittajat neuvoivat nuoria välttämään runsasta kahvinjuontia sekä huomauttivat, että havainto pitäisi arvioida myös toisissa väestöissä3.
  • Vuonna 2013 julkaistun, huolellisesti kontrolloiduista prospektiivisista tutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan kahvinjuonti ei ollut yhteydessä sydän- ja verisuonitautien riskiin, oli heikosti yhteydessä alhaisempaan aivohalvauksen ja sydämen vajaatoiminnan riskiin ja ei ollut yhteydessä suurentuneeseen kuolemaan johtavien sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskiin. Tutkijoiden mukaan suurimmalle osalle ihmisistä kohtuullinen kahvinjuonti ei todennäköisesti ole haitallista sydän- ja verisuoniterveyden kannalta4.
  • Kahden vuonna 2014 julkaistun meta-analyysin mukaan kahvinjuonti on yhteydessä sydän- ja verisuonitautien riskiin. Tulokset viittaavat U-muotoiseen käyrään, jonka mukaan optimaalinen suojaava vaikutus saadaan, kun kahvia juodaan 3-5 kupillista päivässä. Näiden kahden tutkimuksen mukaan suurin riskin väheneminen voitiin havaita, kun kahvia juotiin 3 kupillista/päivä, jolloin riski oli pienentynyt 21 %5,6.

  • Vuonna 2017 julkaistussa kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin havainnoivia tutkimuksia sekä meta-analyyseja. Katsauksen mukaan jatkuva, päivittäinen 3-5 kahvikupillisen nauttiminen on yhteydessä sydän- ja verisuonisairauksien riskin pienenemiseen 15 %:lla. Tätä runsaampaa kulutusta ei ole yhdistetty suurentuneeseen sydän- ja verisuonisairauksien riskiin7.

  • Vuonna 2018 julkaistun raportin mukaan jatkuva kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen ja moniin haitallisiin tekijöihin, kuten sepelvaltimotautiin, sydämen vajaatoimintaan ja aivohalvaukseen. Kahvinjuonnin ei todettu vaikuttavan sydämen rytmihäiriöön ja verenpaineeseen. Jatkuva päivittäinen 3-5 kahvikupillisen nauttiminen näyttää olevan turvallista ja olevan yhteydessä kaikkein vahvimpiin myönteisiin vaikutuksiin8.

  • Vuonna 2018 julkaistiin kirjallisuuskatsaus kofeiinia sisältävien juomien kardiovaskulaarisista vaikutuksista. Katsauksen mukaan kohtuullinen kahvin ja teen juonti saattaa olla hyödyllistä mm. sepelvaltimotaudin, sydämen vajaatoiminnan ja sydämen rytmihäiriöiden kannalta9.Kuvan voi suurentaa klikkaamalla.