Raskaus

Raskauden alkuvaiheeseen liittyy usein pahoinvointia, oksentelua ja ruokahalun vähenemistä (joita usein kutsutaan raskauden merkeiksi), joiden seurauksena kahvinjuonti ja sitä kautta myös kofeiinin saanti kahvista saattavat vähentyä1,6,7. Tutkimusten mukaan naiset, joilla raskaus etenee normaalisti, vähentävät raskauden merkeistä johtuen kofeiinin saantiaan kofeiinin saantiaan todennäköisemmin kuin naiset, jotka myöhemmin saavat keskenmenon1. Vähentynyt kofeiinin saanti voi siis olla raskauden normaalin etenemisen seuraus.

EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiinia koskevan tieteellisen lausunnon mukaan raskaana olevien naisten tulisi rajoittaa kaikista lähteistä saadun kofeiinin määrä 200 mg:aan päivässä26. (Kupillisessa kahvia on 75-100 mg kofeiinia.) Tutkimusnäytön perusteella kaikista lähteistä saatu korkeintaan 200 mg kofeiinia/päivä ei aiheuta turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita raskaana oleville naisille. Tämä raja-arvo perustuu prospektiivisissa kohorttitutkimuksissa todettuun annoksesta riippuvaiseen kofeiinin saannin ja syntymäpainoon liittyvien haitallisten tapahtumien (esim. sikiön hidastunut kasvu, raskauden kestoon nähden pieni koko) väliseen positiiviseen yhteyteen26.

Kofeiinin yhteyttä lisääntymisterveyteen on vaikea määritellä, koska sekoittavat tekijät, kuten ruokavaliomuutokset, tupakointi ja virheellisesti tai epätarkasti arvioitu kofeiinin saanti, voivat rajoittaa selkeiden johtopäätösten tekemistä1.

Tutkimusten mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä alhaiseen hedelmällisyyteen1,3-5, ennenaikaisiin synnytyksiin15,17,18 tai sikiökuolemiin1 eikä ole merkitsevästi yhteydessä synnynnäisiin epämuodostumiiin2,21-25, joihin liittyvien mahdollisten havaintojen varmistamiseksi tarvitaan vielä lisätutkimuksia. Raskauden menetyksiä10-16 ja sikiön kasvua1,2,13,20 selvittäneiden tutkimusten tulokset ovat ristiriitaisia ja siksi tarvitaan lisätutkimuksia. Esimerkiksi erään tutkimuksen mukaan kohtuullinen kofeiinin saanti (alle 200 mg/päivä) ei näytä olevan merkittävä keskenmenoihin vaikuttava tekijä15. Toisen tutkimuksen mukaan runsas kofeiinin saanti (vähintään 300 mg/päivä) on yhteydessä lisääntyneisiin loppuraskauden keskenmenoihin. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että yhteyden vahvuudesta ei vielä ole varmuutta14.