Ruoansulatuskanava

Kahvi ja ohutsuolen vaivat

Pohjukaissuolihaava

Pohjukaissuoli on mahalaukun jälkeen suoliston ensimmäinen osa. Siksi sinne päätyy säännöllisesti mahahappoa, kun mahalaukun sisältö kulkeutuu pohjukaissuoleen, jossa ruoansulatus jatkuu. Pohjukaissuolen seinämän pinnalla on mahahapolta suojaavaa limaa. Tulehdukset tai tiettyjen lääkkeiden, kuten kipulääkkeiden tai tulehdusta estävien lääkkeiden, käyttö voivat häiritä suojaavan liman muodostumista.

Käytettävissä olevan tutkimustiedon mukaan kahvinjuonnilla ei ole yhteyttä pohjukaissuolen haavojen kehittymiseen.

  • Laajassa prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa, johon osallistui 47806 amerikkalaista miestä, selvitettiin kofeiinin, alkoholin ja tupakoinnin yhteyttä riskiin sairastua pohjukaissuolihaavaan.17 Yhdelläkään näistä tekijöistä ei ollut yhteyttä riskin merkittävään lisääntymiseen. Myöskään Japanissa tehdyssä, 8013 tervettä henkilöä käsittäneessä poikkileikkaustutkimuksessa kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä pohjukaissuolihaavaan.11

  • Kolmannessa tutkimuksessa todettiin, ettei sairastuneiden ja verrokkien päivittäisissä kahvinjuontitavoissa tai kahvinjuonnin jälkeen esiintyvissä vaivoissa ollut eroja20.


Suolinesteen eritys

Ruoansulatukselle tärkeä suolineste mahdollistaa ravintoaineiden hajoamisen ja liukenemisen ennen imeytymistä. Ruoansulatusnesteitä erittyy päivittäin noin yhdeksän litraa, joista suurin osa imeytyy takaisin ruoansulatuksen aikana.

On epätodennäköistä, että yksittäiset ruoat tai juomat vaikuttaisivat merkittävästi suolistossa erittyvien ruoansulatusnesteiden kokonaismäärään. Ei myöskään ole viitteitä siitä, että kahvinjuonti vaikuttaa suolinesteen eritykseen.